BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Rogala Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Moduł wskaźnikowy w audytach zrównoważonego rozwoju
The Module of Indicators in the Sustainable Development Audits
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 601-608, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Audyt
Sustainable development, Audit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono genezę powstania audytu zrównoważonego rozwoju oraz omówiono jego cechy i strukturę.

The audit is a tool which helps to optimize the process of making the decisions. The paper presents the possibilities of using this diagnostic tool in area of the sustainable development at the local level. The standard for the audit, which was elaborated by the authors, has practically been using in several dozen Polish communities and over dozen countries for over last year. The basic part of the audit is the module of indicators which deals with approximately 370 parameters fundamentally coming out of the Regional Data Bank. Those parameters are the base in defining or verifying weak or strong parts of the community or the country. In order to make the evaluation process easier, there are some elements of benchmarking used to the standard according to the boundaries of the comparative groups of the local government. The paper shows experiences in using the audit of the sustainable development in case of diagnosing the level of the development in the community and the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (red.), Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w ramach banku danych regionalnych, FK, Jelenia Góra - Warszawa 2001.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 3. Dane Banku Danych Regionalnych, US, Wrocław - Oddział w Jeleniej Górze.
 4. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 5. Grabiński Т., Numeryczne metody periodyzacji obiektów gospodarczych, "Przegląd Statystyczny" 1995, nr 3.
 6. Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 7. Koźmiński A., Piotrowski A., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 8. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 9. Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, t. 1, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 10. Rogala P., Audyt lokalny jako nowy instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 11. Rogala P., Audyt zrównoważonego rozwoju jako narzędzie wspomagające inicjowanie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych, "Finanse Komunalne" 2003, nr 4.
 12. Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu