BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schneider Karol (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
Economic pProblems of Money Laundering
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 301-309, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obrót gospodarczy, Obrót płatniczy
Economic turnover, Payment turnover
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogół czynności mających na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności i nadania im znamion legalnego pochodzenia nazywany jest praniem pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, iż środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogromnego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.(abstrakt autora)

All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from criminal activities and give them the legal origin of birthmarks is called money laundering. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money laundering are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the committed economic crimes, give rise to huge capital, which serves, among others, to acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transactions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodył-Szymala P. (2012), Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku, "Rzeczpospolita", 14.11.
  2. Bodył-Szymala P. (2009), Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany pra-wa, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 221, 29.10.
  3. Fülbier A., Aepfelbach R. (1999), GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz,4. Aufl., Köln.
  4. M. (2011), Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 214, 4.11.
  5. Potocki M. (2011), Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 24, 4.02.
  6. Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawno-porównawczym, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
  7. Rybińska A. (2010), Paryż sprawdził konta dyktatorów, "Rzeczpospolita" nr 269, 18.11.
  8. Siska J. (1999), Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Österreich, Deutschland Und der Schweiz, Wien.
  9. Wąsowski K. (2001), Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia, Warszawa: NBP, z. 121.
  10. Zieliński R. (2011), Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 76, 19.04.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu