BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana : cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania
Lean, Agile and Mass Customisation : Common Features, Areas of Penetration and Exclusion
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 17-26, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie produkcją, Odchudzanie produkcji, Proces produkcji, Masowa indywidualizacja
Production management, Lean production, Production process, Mass customization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efekty stosowania znanych dotychczas rozwiązań w obszarze organizacji produkcji zaczęły budzić coraz większe wątpliwości na przełomie XX i XXI w. Dominujące dotychczas paradygmaty produkcji rzemieślniczej, masowej i odchudzonej okazały się niewystarczające, aby sprostać nowym wyzwaniom. Zmiany w postawach klientów, przejawiające się min. chęcią posiadania nowych, lepszych wyrobów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, o coraz krótszym okresie użytkowania, nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie producentów. Powstała wówczas koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego oraz produkcji zwinnej, a także powiązanej z nimi masowej indywidualizacji. Autor przeprowadził próbę scharakteryzowania i porównania najnowszych koncepcji organizacji produkcji, do których zaliczył produkcję odchudzoną, zwinną i zindywidualizowaną. Podjął również wysiłek wskazania obszarów przenikania i wykluczania wymienionych koncepcji. W opinii autora produkcja odchudzona, zwinna i masowa indywidualizacja są ze sobą silnie powiązane. Opracowanie powstało na podstawie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

Effects of using solutions in the area of production organisation known so far began to raise increasing doubts at the turn of the 20th and 21st centuries. Paradigms of craft, mass and lean production dominating so far turned out to be insufficient to meet new challenges. Changes in customers' attitudes, manifesting themselves, for example, in a desire for having new, better products, customised to individual needs, with a shorter and shorter service life, had their impact on producers' operations. Then, a concept of an agile enterprise and agile production, and also of mass customisation related to them, was defined. The author made an attempt to characterise and compare latest concepts of production organisation into which he classified lean, agile and mass customisation. He also made an effort to indicate areas of penetration and exclusion of the concepts mentioned. In the author's opinion, lean production, agile and mass customisation are closely connected with each other. The study was prepared based on national and foreign literature on the subject.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown S., Bessant J., 2003, The manufacturing strategy-capabilities links in mass customization and agile manufacturing - an exploratory study, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23, No. 7, s.707-730.
 2. Chandra Ch., Kamrani A., 2004, Mass Customization: A Supply Chain Approach, Springer Science + Business Media New York, New York.
 3. Hu S. J., 2013, Evolving Paradigms of Manufacturing: From Mass Production to Mass Customization and Personalization, Procedia CIRP, Vol. 7, s. 677-690.
 4. Jin-Hai L., Anderson A.R., Harrison R.T., 2003, The Evolution of agile manufacturing, Business Process Management Journal, 9, 2, s. 170-189.
 5. Krzyżanowska Μ., 2011, Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej, w: Garbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania,, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 37-48.
 6. Liker J.K., 2005, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej finny produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa.
 7. Liu G., Shah R., Schroeder R.G., 2012, The relationships among functional integration, mass customization, and firm performance, International Journal of Production Research, Vol. 50, No. 3, s. 677-690.
 8. Mourtzis D., 2016, Challenges and future perspectives for the life cycle of manufacturing networks in the mass customization era, "Logistics Research" - a SpringerOpen journal, DOI: 10 1007/ S12159-015-0129-0.
 9. Mourtzis D., Doukas M., 2014, The evolution of manufacturing systems: From craftsmanship to the era of customization, w: Modrak V., Semanco P. (red), Handbook of Research on Design and Management of Lean Production Systems, IGI Global, Hershey, s. 1-30.
 10. Ramesh G., Devadasan S.R., 2007, Literature review on the agile manufacturing criteria, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 18, No. 2, s. 182-201.
 11. Rudnicki J., Siuta В., 2003, Innowacyjność strategii agile, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, s. 30-36.
 12. Senanayake Μ. M., Little Т. J., 2010, Mass customization: points and extent of apparel customization, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 14, No. 2, s. 282-299.
 13. Stump В., Badurdeen F., 2012, Integrating lean and other strategies for mass customization manufacturing: a case study, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 23, s. 109-124.
 14. Trzcieliński S., 2007a, Agile Manufacturing, w: Trzcieliński S. (red), Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, IEA Press International Ergonomics Association, s. 97-98.
 15. Trzcieliński S., 2007b, Leanness as a necessary condition of company's agility, w: Trzcieliński S. (red), Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, IEA Press International Ergonomics Association, s. 47-48.
 16. Trzcieliński S. (2007c), The essence of agile enterprise, w: S. Trzcieliński (red), Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, IEA Press International Ergonomics Association, s. 59-61.
 17. Walczak Μ., 2013, Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX w., w: Kałamaga Z., Szplit A. (red), Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielce, s. 87-104.
 18. Womack J. P., Jones D. T., Roos D., 2008, Maszyna, która zmieniła świat, ProdPress.com, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu