BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Several Remarks on Taxpayer's Rights, their Importance and Protection
Kilka uwag o prawach podatnika, ich znaczeniu i ochronie
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 27-43, bibliogr. 18 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Doradztwo podatkowe, Kontrola podatkowa, Obciążenia podatkowe, Opodatkowanie, Podatki, Podatnik
Tax regulations, Tax consulting, Tax audit, Tax burdens, Taxation, Taxes, Taxpayer
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest tematyce praw podatnika. Wybrane zagadnienia zaprezentowano w następującym układzie. W pierwszej kolejności sformułowano definicję podatku oraz praw przysługujących podatnikom, wskazując również na klasyfikację tych praw. Uwaga została zwrócona na określone standardy w zakresie ochrony praw podatników. Zwięzłej analizie poddane zostały zawarte w polskiej Konstytucji oraz Ordynacji podatkowej mechanizmy zapewniające ochronę podatników. Następnie, opisane zostały najbardziej niepokojące naruszenia praw podatnika w Polsce. Artykuł wieńczy wskazanie szeregu postulatów i pomysłów mających na celu wzmocnienie praw podatnika oraz zapobieganie nadużyciom w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Protection the rights of taxpayers can be determined as a matter which apparently acquires importance. Nowadays there can be observed the intensified development of scientific research carried on within this area, what undoubtedly deserved an approval. As stated in the literature, difficulties in assessment of legal character of taxpayer's rights, as well as in adopting proper methodology are caused by the diversification of rights in question (considering their legal source, degree of generality, as well as protective measures)42. The principles presented in this article, classified according to their source and nature, play a very important role because not only do they set forth proper standards, but also indicate postulates addressed to a desirable tax system, which fully respects rights of taxpayers, who are not only perceived as a bottomless income source, but human in the first place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentley D., Taxpayer's Rights: Theory, Origin and Implementation, The Netherlands, 2007.
 2. Brzeziński B. Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" (2005), No 1.
 3. Brzeziński B., Taxpayers' Rights: Some Theoretical Issues, [in:] Nykiel W., Sęk M. (eds.), Protection of Taxpayer's Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective, Warsaw, 2009.
 4. Cadesky M., Hayes I., Russel D., Towards Greater Fairness in Taxation, A Model Taxpayer Charter, Preliminary report, London, 2013.
 5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warsaw, 2010.
 6. Mariański A., Karta Praw Podatnika jako instrument ochrony tych praw, "Prawo i Podatki" (2008), Special No. 4.
 7. Mariański A., National Report on Taxpayer Protection in Poland, [in:] Nykiel W., Sęk M. (eds.), Protection of Taxpayer's Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective, Warsaw, 2009.
 8. Mariański A., O potrzebie wzmocnienia ochrony prawnej podatnika w trakcie postępowań podatkowych, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" (2008), No. 1.
 9. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warsaw, 2011.
 10. Mariański A., Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego, [in:] Z. Ofiarski (ed.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym, Szczecin, 2014.
 11. Nykiel W., O potrzebie równowagi między uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz organów podatkowych, "Prawo i Podatki" (2005), No. 2.
 12. Nykiel W. (ed.), Polskie prawo podatkowe, Warsaw, 2015.
 13. Strzelec D., Rola zasad ogólnych w procesie wykładni przepisów normujących postępowanie podatkowe i ochronę praw podatnika, "Prawo i Podatki" (2008), Special No. 4.
 14. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warsaw, 2008.
 15. Van Rijn A., A Comparative Study of Taxpayer Protection in Five Member Countries of the European Union, [in:] D. Albregtse, H. van Arendonk (eds.), Taxpayer Protection in the European Union, London, 1998.
 16. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997, Journal of Laws 1997, No. 78, heading 483, amended.
 17. The General Tax Act of 29 August 1997, Journal of Laws 2012, No. 749.
 18. The Civil Code of 23 April 1964, Journal of Laws 2014, No. 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu