BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Prawnoautorska ochrona graficznych interfejsów użytkownika
Protection of Graphical User Interfaces in Copyright Law
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 44-58, bibliogr. 27 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Ochrona programów komputerowych, Programy komputerowe, Wizualizacja komputerowa, Grafika komputerowa
Copyright law, Protection of computer programs, Computer programs, Computer visualization, Computer graphics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ochrona graficznych interfejsów użytkownika jest z jednym z bardzo kontrowersyjnych zagadnień dotyczących programów komputerowych i prawa autorskiego. Podczas gdy głównym zadaniem prawa autorskiego jest ochrona dzieł wyróżniających się estetyką i artyzmem, graficzne interfejsy użytkownika cechują się w dużej mierze funkcjonalnością i użytkowym charakterem. Sporne pozostaje do jakiej kategorii utworów należy je kwalifikować i w konsekwencji jaki reżim ochrony im przysługuje. Różnice między nimi mają duże znaczenie dla obrotu programami komputerowymi. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie takiej kwalifikacji. Ponadto, porusza on kwestie interpretacji przesłanek oryginalności i indywidualności w przypadku graficznych interfejsów użytkownika. Wokół powyższych kwestii powstało bogate orzecznictwo zagraniczne, z których wyniesione są odpowiednie wnioski. Prawnoautorska kwalifikacja interfejsów użytkownika ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej, bowiem to właśnie one często stanowią o komercyjnym sukcesie programu komputerowego. (abstrakt oryginalny)

The protection of graphical user interfaces is a very controversial issue considering copyright and computer programs. While the main aim of copyright law is to protect works of art, graphical user interfaces need to be functional and usable. It is debatable which work category they belong to and consequently, which regime should be used. This article's aim is to make such a qualification. Moreover, it focuses on interpreting the originality and individuality features in case of graphical user interfaces. There is vast foreign jurisdiction considering those issues, which is very helpful in resolving mentioned issues. The qualification of graphical user interfaces is of significant meaning to companies, because they often decide on commercial success of computer program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. L 167/10 z dnia 22/06/2001.
 2. Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, zastąpiona ujednoliconą dyrektywą PE i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dz. Urz. UE z 5.05.2009 r., L 111/16.
 3. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte z dnia 9 września 1965 r. ze zm.
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83. Obecnie obowiązująca w tekście jednolitym ogłoszonym w Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.
 5. Wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2009 w sprawie C-5/08 Infopaq International.
 6. Wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C392/05 Alevizos.
 7. Wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-393/09.
 8. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-406/2011.
 9. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-393/09.
 10. Wyrok z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie Navitaire Inc. v. EasyJet Airline Co. and Bulletproof Tech., Inc., wydany przez England and Wales High Court (Chancery Division).
 11. Wyrok z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie Nova Productions Ltd. v. Mazooma Games Ltd wydany przez Court of Appeal (Civil Division).
 12. Wyrok w sprawie Broderbund Software, Inc. v. Unison World, Inc., 648 F. Supp. 1127 (N.D. Cal. 1986).
 13. Wyrok w sprawie Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 779 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994).
 14. Wyrok w sprawie Computer Associates International, Inc. v. Altai Inc., 982 F.2d 693 (2d. Cir. 1992).
 15. Wyrok w sprawie Lotus Development Corp. v. Paperback Software Int., 740 F. Supp. 37 (D. Mass. 1990).
 16. Wyrok w sprawie Whelan Associates, Inc. vs. Jaslow Dental Laboratory, Inc. 797 F.2d 1222 (1986).
 17. Abramson B., Promoting innovation in the software industry: a first principles approach to intellectual property reform, 128.197.26.4/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume81/abramson.pdf, 28.01.2016 r.
 18. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010.
 19. Fina S., Der Schutz von Computerprogrammen (Software) im österreichischen Urheberrecht (w:) Urheberrecht in der digitalen Wirtschaft, pod red. Markus Fallenböck, Wiedeń 2005.
 20. Gienas K. (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. E. Ferenc-Szydełko (red.), Warszawa 2011.
 21. Hardy I.T., The Policy, Law, and Facts of Computer Screen Displays: an Essay, (w:) "William and Mary Law School Publications", Volume 11 Issue 3, Oct. 1992.
 22. Hayes D.L., A comprehensive current analysis of software "look and feel" protection, fenwick.com/fenwickdocuments/look_-_feel.pdf (28.01.2016).
 23. Griffiths J., ECJ decision in Czech GUI could pose questions for UK copyright law, practicallaw.com/6-504-8145.
 24. Loewenheim U. (w:) Urheberrecht. Kommentar, G. Schricker (red.), Monachium 1999.
 25. Nowicka A., Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995.
 26. Okoń Z. (w:) Prawo Internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa 2007.
 27. Tyacke N., T. Walker, R. Higgins, Can copyright law be used to protect the 'look and feel' of a website? (w:) "Internet Law Bulletin" Vol. 10 N. 2, s. 15, Maj 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu