BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Novotný Jan (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Sikorová, Eva (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Měřvová Markéta (Slezská univerzita v Opavě)
Tytuł
Profit Analysis Comparison in Business and Non-Profit Organizations in Terms of Accounting, Finance, Tax
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 10, s. 21-42, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Organizacje non-profit, Obciążenia podatkowe
Business entity, Non-profit organisations, Tax burdens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano, porównano i poddano analizie jednostkę go - spodarczą i non-profit w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono uwagę na określenia barier w rozwoju podmiotów gospodarczych i non-profit . W artykule jest również porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit w zakresie modelowej sytuacji podatku dochodowego dla organizacji non-profit podmiotu oraz dwa alternatywne rozwiązania nazywane VAR 1 i VAR 2 w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

The article is a characterization, comparison and analysis of the business and non-profit entity in terms of managerial, financial, accounting and tax. Attention is paid to the determination of barriers to the development of business and non-profit entities. The article is also included a comparison of business and non-profit entities in terms of corporate income tax model situation for the nonprofit entity, and two alternative solutions under the name VAR 1 and VAR 2 at the enterprise(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bačuvčík, R.: Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011.
 2. Barrett, R., Mayson, S.: Human resource management in growing small firms. "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2007, 14(2).
 3. Boukal, P., Mikan P., Pemová T., Vávrová H., Vilikusová I., Zatloukalová A T..: Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, Expert (Grada) 2013.
 4. Bumberová, V., Rosenberg, J.: Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika. "Trendy ekonomiky a managementu" 2013, 7(17).
 5. Geist, B.: Sociologický slovník. 1. Praha: Victoria Publishing 1992.
 6. Haltofová, P.: Finance neziskového sektoru. Karviná: Slezská univerzita v Opavě 2011.
 7. Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál 2005.
 8. Hodinková, M., Svirák, P.: Barriers to Development of SMEs. "Trendy Ekonomiky a Managementu" 2013, 7(17).
 9. Chodasová, A., Bujnová, D.: Malé a stredné podniky. Bratislava: Ekonóm 1996.
 10. Chodasová, A., Bujnová, D.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava: Ekonóm 2008.
 11. Janíček, P.; Ondráček, E.: Řešení problémů modelováním. Brno: PC-DIR Real 1998.
 12. Kotler, P., Keller, K.L.: Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall 2012.
 13. Marková, H.: Daňové zákony 2014: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada 2014.
 14. Rektořík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010.
 15. Sadovský, Z., Matějková, J.: SME, daně etc. In: The XVth International Conference "Theoretical and practical Aspects of Public Finance". Praha: Oeconomica 2010.
 16. Salamon. M., L.: Defining the Nonprofit Sector: The United States: Working Pápera of the Johns Hopkins Komparative Nonprofit Sector Project, no.18, edited by Lester M.Salamon and Helmut K. Anheier. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies 1996.
 17. Sikorová, E.: Vstup České republiky do Evropské unie v kontextu rozvoje podnikání a aplikace české účetní a daňové terminologie. Karviná: SU OPF, 2004.
 18. Sikorová, E.: Analýza účetních a daňových aspektů nevýdělečných organizací. Karviná: SU OPF. KleinwachterFrýdek-Místek 2008.
 19. Singh, R.K., Garhg, S.K., Deshmukh, S.G.: The competitiveness of SMEs in a globalized economy.Observations from China and India. "Management research review" 2010, 1(5).
 20. Spiceland, J.D., Sepe, J.F., Tomassini, L.A.: Intermediate Accounting. Boston: McGraw-Hill. 2007.
 21. Strouhal, J. a kol.: Účetnictví 2012: velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2012.
 22. Stuchlíková, H. a Komrsková S.: Zdaňování neziskových organizací: zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností: s příklady z praxe. Olomouc: ANAG, sv. Daně (ANAG). 2011.
 23. Synek, M.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE 1999.
 24. Šebestová, J. et al.: How to Gain Success in SME? A Case Study of a Czech Region. "South East European Journal of Economics and Business" 2007, 2(1).
 25. Šedivý, M. a Medlíková O.: Public relations, fundraising a lobbing: pro neziskové organizace. Praha: Grada Management (Grada) 2012.
 26. Tetřevová, L.: Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing 2008.
 27. Veber, J. et al.: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu