BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadowska-dos Santos Dominika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Siła innowacyjna Polski na tle innych krajów europejskich
Innovative Strength of Poland as Compared to Other European Countries
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 42-56, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Innowacje, Badania i rozwój (B+R)
Economic development, Innovations, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji, wzrostu oczekiwań klientów i nasilającej się konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces rynkowy są zmuszone podejmować ciągłe wysiłki innowacyjne. Innowacje stały się przez to bardzo istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł przedstawia analizę siły innowacyjnej Polski na tle gospodarek europejskich. Badane są tak dane zagregowane do poziomu indeksu innowacyjności, jak i różne wymiary i wskaźniki innowacyjności, które następnie zestawiane są z danymi dotyczącymi rozwoju gospodarczego. Przeprowadzone porównania dowodzą, że należy poszukiwać skutecznych wzorców innowacyjności w podobnych pod względem rozwoju krajach, najchętniej prowadzących wielotorowy rozwój we wszystkich wymiarach innowacyjności, ale gonienie Liderów innowacyjności jest możliwe tylko w przypadku szybszego niż w tych krajach wzrostu PKB.(abstrakt oryginalny)

In the globalization era, rising customer expectations and increasing competition force enterprises willing to succeed on the market to continuously engage in innovation activities. This way innovation became a very important factor in socio-economic development. The article analyses the innovative strength of Poland as compared to other European countries. Aggregated data in the form of innovation index as well as different innovation dimensions paired with economic development indicators are being discussed. The comparisons of scientific facts prove that one has to look for efficient innovative patterns in similarly developed countries, most preferably those innovating in all dimensions, but in order to follow the innovation leaders, the country needs to have a higher than these economies GDP growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolińska Μ., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 2. Dutch Ministry of Education, Culture and Science, 2012, Science, Technology & Innovation Indicator. Ultrecht.
 3. Eurostat Statistics
 4. GUS, 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014.
 5. Hollanders Η., Es-Sadki Ν., Kanerva Μ, 2015, European Commission, Innovation Union Scoreboard.
 6. Juchniewicz Μ., Grzybowska B., 2010, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 7. Kopaliński W., 2001, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN.
 8. Kozioł K., 2006, Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wysokiej technologii w Unii Europejskiej, w: Szabłowski J.(red), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 9. Mazur-Wierzbicka E., 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26, nr 1, s. 97-109.
 10. Nieć M., 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, w: Paulina Zadura-Lichota (red), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP.
 11. OECD&EUROSTAT, 2006, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji.
 12. PARP, 2005, Ośrodki Innowacji w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.
 13. Porter ME., 2001, Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 14. Romer P. M., 1986, Increasing Returns and Long-Run Growth, The Journal of Political Economy, vol. 94, Issue 5, s. 1002-1037.
 15. Schumpeter J. A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 16. Stawasz E., 1999, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Szeląg M., 2015, Wstępne przetwarzanie i analiza danych, Zakład ISWD, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, Poznań.
 18. Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 116, ροz. 730).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu