BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych przez organizacje non-profit
Risk Management in Projects Implemented by Non-profit Organisations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 70-77, tab., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem, Wyniki badań
Non-profit organisations, Project management, Risk management, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje przebieg procesu zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych przez organizacje non-profit, z uwzględnieniem ich zdolności i ograniczeń do jego prawidłowego wdrożenia. Wnioskowanie oparto na analizie wyników badań dostępnych w literaturze przedmiotu oraz realizowanego przez autorkę pilotażowego badania wśród wskazanych organizacji działających na terenie Wrocławia. Zaprezentowane wnioski wskazują na konieczność stosowania w większym zakresie rozwiązań dotyczących procesu zarządzania ryzykiem w projektach, a stanowiących dorobek nauk o zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the course of risk management process in projects implemented by non-profit organisations, taking into consideration theirabilitiesand limitations for proper implementation. Reasoning was based on the analysis of research results available in the subject literature and the analysis of pilot study carried out by the author in specified organisations operating in Wrocław. The presented conclusions indicate the need to extend the scope of use of solutions concerning the process of risk management in projects, constituting the achievements of management sciences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański, J., 2014, Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  2. Kerzner H., 2009, Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, New York.
  3. Lichtarski, J., 2015, Wybrane dylematy strategicznego zarządzania projektami w organizacjach w: Stroińska E., Sułkowski Ł., Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 5, Zeszyt XVI, część 2, Łódź, s. 7-16.
  4. Filipiak, B., 2009, Instrumenty i formy zarządzania finansami wspomagające realizację projektu europejskiego w: Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-lwan J., Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s.94-140.
  5. Marciszewska, A., 2016, Projekty w zarządzaniu instytucjami publicznymi, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Pawlak, M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  7. Project Cycle Management Guidelines, 2004, European Commission, Brussels.
  8. Skalik, J., 2009, Zarządzanie projektami, Wyd Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  9. Trocki, Μ., 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  10. Malec, P., 2009, Zarządzanie ryzykiem projektu w: Trocki M., Sońta- Drączkowska E., (red), Strategiczne zarządzanie projektami, BIZARRE, Warszawa, s. 279-279.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu