BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caputa Wiesława (Politechnika Śląska)
Tytuł
Bariery w wykorzystaniu crowdsourcingu na potrzeby budowania kapitału klienta
Factors Determining Effective Use of Crowdsourcing in Building Customer Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 39-51, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Crowdsourcing, Kapitał klienta, Kultura organizacyjna
Crowdsourcing, Customer capital, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreując swoją wartość, przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z wiedzy i doświadczeń klientów, wykorzystując w tym celu m.in. rowdsoucing. Korzyści wynikające z crowdsourcingu potwierdzają badania naukowe oraz doświadczenia praktyczne. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku zastosowanie wskazanego narzędzia przynosi oczekiwane rezultaty. W artykule zidentyfikowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ograniczające lub uniemożliwiające efektywne wykorzystanie crowdsourcingu w procesie kreowania kapitału klienta oraz wykazano konieczność opracowania strategii i stworzenia kultury organizacyjnej otwartej na klienta. (abstrakt oryginalny)

Creating its enterprise value are increasingly using the knowledge and experience of customers using the m.in crowdsoucing. The benefits of the use of crowdsourcing in management practice based on scientific evidence and practical experience. This does not mean, however, that in any case the use of this tool brings the expected results. The article identified the external and internal barriers to effective use of crowdsoucingu in the process of creating customer capital and demonstrated the need to develop strategies and create an organizational culture open to the client. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki I.: Współczesny marketing. Filozofia, strategie, instrumenty. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 257.
 2. Caputa W.: Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
 3. Caputa W.: Pomiar kapitału klienta w kontekście wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
 4. Dobiegała-Korona B., Herman A.: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2006.
 5. Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 6. Gassmann O.: Crowdsourcing Innovations management mit Schwarmintelligenz. Carl Hanser Verlag, München 2013.
 7. Gassmann O., Winterhalter S., Wecht Ch.H.: Praktische durchführung: Hürden und Tipps, [in:] Crowdsourcing - Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz. Hanser, München 2012.
 8. Howe J.: The Rise of crowdsourcing, [in:] Wired, June 2006, http://www.wired.com/wired/archive /14.06/ crowds.html (wejście 26.09.2007).
 9. Kaplan A.M., Haenlein M.: Users oft he world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", 53/2010.
 10. Kotler Ph., Bliemel F.: Marketing-Management: Analyse, Planung und Verwirklichung, 10. Aufl., Stuttgart 2005.
 11. Krawiec W.: Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania. Marketing i Rynek, 4/2014, s. 15.
 12. Leimaister J.M., Zogaj Sh.: Neue Arbeitsorganization durch Crowdsourcing, Arbeit und Soziales, Arbeitspapier 287, Hans Böckler Stiftung, Juli 2013, www.boeckler.de.
 13. Rust R., Lemon K.N., Narayandas D.: Customer Eguity Management. Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 14. Peltzer C., Wenzlaff K., Eisfeld-Reschke J.: Crowdsourcing Report 2012. Neue digitale Arbeitswelten. von ikosom CrowdsourcingBlog.de (Herausgeber), Berlin 2012.
 15. Storbacka K., Stradvik T., Grönroos Ch.: Managing Customer Relationship for Profit, International. Journal of Service Industry Management, 5, 1994.
 16. Skowron S., Skowron Ł.: Lojalność klienta a rozwój organizacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 17. Surowiecki J.: The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business. Ekonomics and Nations, Doubleday, New York 2004.
 18. Szulce H.: Planowanie i strategia produktu, [w:] Mruk H. (red.): Podstawy marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996, s. 145.
 19. von Wangenheim F.: Weiterempfehlung und Kundenwert: Ein Ansatz zur Persönlichen Komunikation, Wiesbaden 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu