BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gach Daniel (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Wpływ cyberprzestrzeni na proinnowacyjne postawy i zachowania pracownicze
The Influence of the Cyberspace on the Pro-Innovative Attitude and Behaviour of the Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 53-62, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Cyberprzestrzeń, Zachowania pracownika, Internet
Cyberspace, Employee behaviours, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Artykuł przygotowano przy wykorzystaniu środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Zadanie Badawcze nr WZiKS/DS/8/2016
Abstrakt
W ramach publikacji zaprezentowano definicję cyberprzestrzeni oraz jej wpływ na możliwość zaspokajania potrzeb społecznych, uznania i samorealizacji człowieka. Omówiono szczególną rolę, jaką odgrywa Internet rzeczy oraz jego rozwinięta forma, czyli społeczny Internet rzeczy w twórczych procesach ludzi. W celu określenia wpływu, jaki mogą wywierać rozwinięte instrumenty komunikacji człowieka z innymi aktorami sieci zaprezentowano wnioski płynące z badań reakcji pracowników na pracę z zastosowaniem systemów głosowych w firmie Argos Ltd. (abstrakt oryginalny)

In the article was defined the cyberspace and its influence on the possibility of the social needs satisfaction, the approval and the personal fulfilment of the human being. There was described the special role of the Internet of things and its sophisticated form which are the social internet of things in the creative processes organised by persons. In order to define the influence which may have the developed tools of communication with other factors in the webside, there were presented conclusions coming from the other researches conducted on the employees of the company Argos Ltd. and the influence on the work using voice systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boos D., Guenter H., Grote G., Kinder K.: Controllable accountabilities: the Internet of Things and its challenges for organisations. "Behaviour & Information Technology", Vol. 32, No. 5, 2013, p. 449-467.
  2. Ciortea A., Boissier O., Zimmermann A., Florea A.M.: Reconsidering the Social Web of Things. Position Paper, WoT 2013: Fourth International Workshop on the Web of Things, UbiComp'13, September 8-12, 2013, Zurich, Switzerland (doi: http://dx.doi.org/10.1145/2494091.2497587), p. 1535-1544.
  3. Efremov S., Pilipenko N., Voskov L.: An Integrated Approach to Common Problems in the Internet of Things. Procedia Engineering, 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2014, No. 100, 2015 (doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.486), p. 1215-1223.
  4. Maslow A.H.: W stronę psychologii istnienia. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
  5. Sailer J.: M2M - Internet of Things - Web of Things - Industry 4.0. "Elektrotechnik & Informationstechnik", Jänner/Februar No. 1/131, 2014, p. 3-4.
  6. Sienkiewicz P.: Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. "Automatyka", Tom 13, Zeszyt 2, 2009, s. 583-592.
  7. Tarkowski A.: Internet jako technologia i wyobrażenie. Co robimy z technologią, co technologia robi z nami? [w:] Marody M., Nowak A. (red.): Społeczna przestrzeń Internetu. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2006, s. 23-38.
  8. Wasilewski J.: Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 9, 2013, s. 225-234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu