BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczorowska Anna (Uniwersytet Łódzki), Motyka Sabina (Politechnika Krakowska), Słoniec Jolanta (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji
Improvement of Project Management in the Context of Agile Approach and Organization's Project Maturity
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 63-74, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Zarządzanie portfolio, Studium przypadku, Zwinne zarządzanie
Project management, Portfolio management, Case study, Agile management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano kierunki rozwoju zarządzania projektami w świetle badań zagranicznych i krajowych oraz zwrócono uwagę na znaczenie dojrzałości projektowej organizacji, chociażby dla powtarzalnego osiągania takiego samego poziomu sukcesu w kolejnych projektach. Przedstawiono studia przypadków stosowania zwinnego zarządzania projektami w dużych korporacjach oraz wskazano na konieczność bardziej świadomego - czyli powiązanego ze strategią - pojmowania roli zarządzania projektami w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The article presents project management development trends in the light of foreign and national research and draws attention to importance of the organization's project maturity if only for repeatable achievement of the same level of success in consecutive projects. Furthermore, case studies of the use of agile management in big corporations are presented along with the need to apply a more conscious - i.e. connected with strategy - understanding of the role of project management in organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak S.: Uniwersalny PM przyszłości. "CIO. Magazyn Dyrektorów IT", nr 9, 2006.
 2. Hobbs B., Aubry M.: A Multi-Phase Research Program Investigating Project Management Offices (PMOs): The Results of Phase 1. "Project Management Journal", Vol. 38, No. 1, 2007.
 3. Juchniewicz M.: Dojrzałość projektowa organizacji. Bizarre, Warszawa 2009.
 4. Kaczorowska A.: E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 5. Kerzner H.: Zaawansowane zarządzanie projektami. OnePress, Gliwice 2005, s. 705.
 6. Kotter J., Rathgeber H., Mueller P., Johnson S.: Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach. Helion, Gliwice 2008.
 7. Kozarkiewicz A.: Zarządzanie portfelami projektów. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 8. Schneidmuller J.J.: Creating a Professional Project Management Organization, [in:] Knutson J. (ed.): Project Management for Business Professionals - A Comprehensive Guide. John Wiley & Sons, New York 2001, p. 224-235.
 9. Sońta-Drączkowska E.: Wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 10. Sońta-Drączkowska E.: Zarządzanie wieloma projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 11. Spałek S.: Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 12. Spałek S., Zdonek D.: Zwinne podejście projektowe a projekty badawcze. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 64, Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 13. Stan zarządzania projektami w Polsce. PMI Poland Charter, Warszawa 2008.
 14. Szczepanik J.: Transformacje Agile w dużych organizacjach. "Computerworld", nr 19, 2015, s. 13-15.
 15. Trocki M. (red.): Metodyki zarządzania projektami. Bizarre, Warszawa 2011.
 16. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 17. Trocki M.: Organizacja projektowa. Podstawy. Modele. Rozwiązania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 18. Trocki M., Juchniewicz M. (red.): Ocena projektów - koncepcje i metody. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 19. Trocki M., Bukłaha E. (red.): Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
 20. Walczak W.: Znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. "Contemporary Economics", nr 1 (4), Warszawa 2010, s. 175-190.
 21. Wyrozębski P.: Zarządzanie wiedzą projektową. Difin, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu