BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Zygmunt (University School of Physical Education in Cracow, Poland), Szromek Adam R (Silesian University of Technology in Gliwice, Poland)
Tytuł
Using R.W. Butler's Model to Interpret the Development Of Tourist Attractions, Based on the Example of the Salt Mine in Wieliczka
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 25, s. 249-263, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
The Master Classes
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyczne atrakcje, Rozwój turystyki
Tourism, Tourist attraction, Tourism development
Uwagi
summ., Artykuł dostępny także w języku polskim w numerze 25(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_25(2)_2011.pdf
Firma/Organizacja
Kopalnia soli "Wieliczka"
Abstrakt
Tourist attractions are the main feature of a tourism product. The Salt Mine in Wieliczka is the most visited and best commercialized tourist attraction in Poland, unique on a world scale, a mining site inscribed on the UNESCO list. In the following work, the authors have attempted to use R.W. Butler's model of tourism area evolution to interpret the mine's phases of development. From 1945 to 2007 two cycles of development are isolated, the collapse of tourist attendance in the mines being caused by external factors (the collapse of the tourism market in the 1980s and the flooding of the walkways in 1993). At present, the mine receives over one million tourists a year, placing it at the forefront of the most popular tourist attractions, while the changes to the tourism product and the structure of the visitors indicate that it is achieving the 'rebirth' phase outlined by Butler's model. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buhalis D. (2000), Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21: 97-116.
 2. Butler R.W. (1980), The Concept of the Tourism Area Cycle Evolution: Implications for Management of Resources, The Canadian Geographers, 24/1, Canada: 5-12.
 3. Corak S. (2006), The modification of the tourism area life cycle model for Re(inventing) a destination: the case of the Opatija Riviera, Croatia, [in:] R.W. Butler (ed.), The tourism area life cycle. Vol.1. Applications and modifications, Channel View Publications, Clevedon - Buffalo - Toronto, pp. 271-287.
 4. Gormsen E. (1981), The spatio-temporal development of international tourism: attempt at a centre-periphery model, [in:] La Consummation d'Espace par le Tourisme et sa Preservation, CHET, Aix-en-Provence, pp. 150-170.
 5. Gunn C, Rusk C.A. (1977), Tourism Planning, Crane Russak and O., New York.
 6. Kapczyński A., Szromek A.R. (2008), Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949-2006, Tourism Management, 29: 1035-1037.
 7. Kotler P., Turner R.E. (1993), Marketing management, Prentice-Hall, Canada.
 8. Kruczek Z. (2007), Promotion of tourist attractions using the example of The Salt Mine At Wieliczka, [in:] A. Dąbrowski, R. Rowiński (eds.), Socioeconomic Aspects of Tourism and Recreation, University of Physical Education, Warsaw.
 9. Kruczek Z. (2010), Wykorzystanie cyklu Butlera do interpretacji rozwoju uzdrowisk na przykładzie Żegiestowa-Zdroju [The use of Butler cycle for interpreting resort development based on the Żegiestów Spa], [in:] A. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej [The role of spas in the tourism economy], Monograph no. 5, Proksenia, Krakow, pp. 41-53 (in Polish).
 10. Lundtrop S., Wanhill S. (2001), The resort life cycle theory. Generating Processes and Estimation, Annals of Tourism Research, 28(4): 947-964.
 11. Lundtrop S., Wanhill S. (2006), Time Path Analysis and TALC Stage Demarcation, [in:] R.W. Butler (ed.), The tourism area life cycle. Vol. 2, Conceptual and theoretical issues, Channel View Publications. Clevedon - Buffalo - Toronto.
 12. Opperman M. (1993), Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20(3): 535-560.
 13. Pearce D. (1995), Tourism today. A geographical analysis. Second edition, Longman Publishing Group, Essex.
 14. Plog S.C. (2001), Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42: 13-24.
 15. Plog S.C. (1974), Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 14: 55-58.
 16. Rączkowska I. (2003), Ruch turystyczny w Kopalni Soli "Wieliczka" - początki, rozwój i perspektywy, [Tourist traffic in the "Wieliczka" Salt Mine - the beginning, development and perspectives], Folia Turistica, 14: 81-102.
 17. Szromek A.R. (2010a), Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich [Cyclicality of spa development based on the example of Polish spas], [in:] A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystyczne [The role of spas in the tourism economy], Proksenia, Krakow, pp. 17-40 (in Polish).
 18. Szromek A.R. (2010b), Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga i R.W. Butlera [Development of tourism areas and health resorts in the concepts of S.C. Plog and R.W. Butler], [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 54. Series: Organizacja i Zarządzanie, Gliwice, pp. 313-330.
 19. Weaver D.B. (2000), The Exploratory War-distorted Destination Life Cycle, International Journal of Tourism Research, 20: 151-161.
 20. Zajadacz A., Śniadek J. (2011), Cykl życia obszaru turystycznego - studium przypadku regionu leszczyńskiego [The tourism area life cycle - a case study of the Leszno region], [in:] A. Rapacz (ed.), Gospodarka Turystyczna w regionie [Tourism economy in the region], Published by the EU in Wrocław, pp. 1029-1041 (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu