BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlus Małgorzata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Rodziny w Polsce - charakterystyka demograficzna
Families in Poland - Demographic Characteristics
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 1 (45), s.  7-30, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka wobec rodziny w Polsce
Słowa kluczowe
Rodzina, Demografia, Gospodarstwa domowe
Family, Demography, Households
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie liczby i struktury gospodarstw domowych oraz rodzin w kontekście aktualnych procesów demograficznych w Polsce. Podstawą tworzenia większości rodzin w Polsce jest małżeństwo, dlatego w pierwszej kolejności opisane zostaną zmiany wzorca zawierania i rozpadu małżeństw oraz ich wpływ na poziom urodzeń. W dalszej kolejności będzie to analiza zmian w liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników NSP 2011. W charakterystyce uwzględnione zostaną m.in. typy rodzin biologicznych, rodziny z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu, rodziny niepełne i wielodzietne. Analiza dotyczy wybranych zmian demograficznych po roku 2000. Źródłem informacji są bieżące dane i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, w szczególności "Rocznik Demograficzny GUS" 2015 oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.(fragment tekstu)

The article describes the Polish families in light of demographic characteristics and trends of major de- mographic phenomena observed between 2000 and 2014. In the first section the author presents selected data on vital statistics, including marriages, separations, divorces, births. The second part focuses on the crucial data on the size and structure of households and families. The brief examination of this question is conducted of the basis of Population and Housing Census 2011. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/ download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/5/1/1/l_gospodarstwa_domowe_i_rodziny_nsp2011.pdf.
  2. GUS, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf.
  3. GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf.
  4. GUS, Struktura ludności, tabl. 2. Ludność, ruch naturalny i migracje w latach 1946- 2014, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/16/1/1/tablica_2.xl.
  5. Matysiak A. i in., Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki?, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.
  6. "Rocznik Demograficzny GUS" 2015, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/9/1/rocznik_demograficzny_2015.pdf.
  7. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce. Raport 2004, cz. 2, Warszawa 2006.
  8. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2013-2014, Warszawa 2014, http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/461/1/1/raport_rrl_2013-2014.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu