BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobociński Maciej (Analityk Fundacji Kaleckiego)
Tytuł
Kierunki polityki państwa wobec rodziny w latach 1989-2015
Overview of the Polish Family Policy in 1989-2015
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 1 (45), s. 31-54, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka wobec rodziny w Polsce
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Polityka społeczna, Rodzina
Family policy, Social policy, Family
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było omówienie głównych kierunków polityki państwa na rzecz rodziny od początku przemian ustrojowych w Polsce. W latach 1989-2015 wyodrębnić można trzy główne okresy polityki rodzinnej: transformacyjny (1989-1997), przejściowy (1997-2005) oraz dojrzały (2005-2015). Głównym czynnikiem determinującym kierunki polityki rodzinnej były szersze procesy gospodarcze, które umożliwiały lub uniemożliwiały przeprowadzenie reform mających wpływ na sytuację materialną rodzin oraz skłonność Polek i Polaków do zawierania małżeństw.(fragment tekstu)

The paper presents main directions of family policy in Poland. The author distinguishes and analyses three main periods: the transformation period (1989-1997), the transition period (1997-2005), and the mature period (2005-2015). The paper identifies and discusses three most durable characteristics of the Polish model of family policy, i.e. the lack of coherence and institutional integrity, pro-natalism, and familialism. In general, differences between main political actors in the area of family policy have not been significant. However, the tensions between pro-market and culturally conservative ideas have influenced the policies to the largest extent.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 2. Duszczyk M., Lesińska M., Matuszczyk K., Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce, seria "Studia i Materiały" nr 5, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015.
 3. Esping-Andersen G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, New York 1999.
 4. Frątczak J., Kształt polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji systemowej, "Roczniki Socjologii Rodziny" 2001, nr XIII [Rodzina w czasach szybkich przemian].
 5. Golinowska S., Przemiany społeczne i polityka społeczna okresu transformacji [w:] Raport społeczny: Polska 2005, J. Gardawski i in. (red.), Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2005.
 6. Inglot T., Szikra D., Rat C., Continuity and Change in Family Policies of the New European Democracies: a Comparison of Poland, Hungary, and Romania, NCEEER Working Paper, Washington 2011.
 7. Kłos B., Szymańczak J., Świadczenia na rzecz rodziny w latach 1990-1996, raport nr 111, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-111.htm.
 8. Kłos B., Świadczenia rodzinne w latach 2004-2011, seria "Analizy BAS" nr 23(67), 2011, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 9. Księżopolski M., Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce?, "Problemy Polityki Społecznej" 2011, nr 16.
 10. Kurowska A., Słotwińska-Rosłanowska E., Zatrudnienie a pierwsze i drugie urodzenia wśród kobiet w Polsce, "Studia Demograficzne" 2013, nr 1(163).
 11. Nowa polityka rodzinna 2011-2015, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl.
 12. Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, B. Balcerzak-Paradowska, S. Golinowska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 13. Sainsbury D., Gender, equality and welfare states, Cambridge 1996.
 14. Saxonberg S., Szelewa D., The Continuing Legacy of the Communist Legacy? The development of family policies in Poland and the Czech Republic, "Social Politics" 2007, nr 14(3).
 15. Siemieńska R., The Political Culture of Elites and the Public: Building Women's Political Representation in Post-Communist Poland [w:] Social Change, Adaptation, and Resistance, T. Klonowicz, G. Wieczorkowska (red.), Wydawnictwo Instytutu Spraw Społecznych, Warszawa 2002.
 16. Sobociński M., Polityka rodzinna w Polsce: w stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.
 17. Szelewa D., Gender w polityce społecznej: teoria i praktyka, Friedrich-Ebert-Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), Warszawa 2012.
 18. Szelewa D., Polityka rodzinna w Polsce po 1989 roku: od familializmu prywatnego do publicznego? [w:] Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, E. Korolczuk, R. Hryciuk (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 19. Work-Family Balance, Gender and Policy, J. Lewis (red.), Cheltenham-Northampton 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu