BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wijas Kinga (Politechnika Świętokrzyska, student)
Tytuł
Polityka stopy procentowej NBP w latach 2005-2015 i jej wpływ na oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych
Źródło
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2016, nr 4, s. 20-44, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Stopa procentowa, Banki komercyjne, Kredyt bankowy, Depozyt bankowy
Monetary policy, Interest rate, Commercial banks, Bank credit, Bank deposit
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Prowadzona przez Narodowy Bank Polski polityka pieniężna, od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania ekonomistów. Wynika to z kluczowej roli, jaką odgrywa ona w procesie kształtowania polityki gospodarczej państwa. Jej głównym narzędziem jest polityka stopy procentowej - instrument o największych możliwościach oddziaływania na gospodarkę. W opracowaniu podjęto próbę analizy i oceny wpływu polityki stopy procentowej NBP na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych w latach 2005-2015. Szczególną uwagę zwrócono na siłę tego oddziaływania oraz jego charakter. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zależność ta jest silna, niemniej jednak może ona ulegać pewnym zaburzeniom, zwłaszcza w okresie niestabilności koniunktury gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

For many years the economists are interested in monetary policy, which is the most important areas of activities of the National Bank of Poland. This interest is a consequence of it's role in economic policy of the state. The basic instrument of the monetary policy is an interest rate policy, which has the biggest possibilities of influence on the economy. The main point of this article is analysis of interest rate policy influence on the banks loans and deposit's interest rate. A carried out research show that interest rates in commercial banks are heavily dependend on central bank's interest rate policy but it could be disrupted when the economic condition is unstable. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W.L. Jaworski (2008) Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.) Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
  2. K.G. Sobiech (2008) Rola pieniądza i polityka pieniężna, [w:] E. Skawińska, K.G. Sobiech, K.A. Nawrot Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
  3. M. Sobol (2013) Polityka pieniężna banku centralnego i jej wpływ na sferę realną gospodarki, [w:] T. Banasik, A. Kosztowniak, M. Sobol (red.) Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Cedetu.
  4. M. Sobol (2008) Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do Euro, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
  5. A. Sławiński (red.) (2011), Polityka pieniężna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  6. Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej za lata 2005-2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/sprawozdani e_z_wykonania.html [dostęp 1.05.2016].
  7. Instrumenty banku centralnego - dane za lata 2005-2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/instrumenty/instrumenty.html [dostęp: 1.05.2016].
  8. Archiwum notowań dla stopy WIBOR 3M i WIBOR 6M, http://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/wibor [dostęp 1.05.2016].
  9. Nowa statystyka stóp procentowych, http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/stopy_proc_pl_srdW. xls [dostęp 1.05.2016].
  10. Polska - roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/download/gfX/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/17 72/1/5/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_iii_2.xls [dostęp: 12.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3940
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu