BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Robaczyński Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przeniesienie praw i obowiązków klienta wynikających z umowy o imprezę turystyczną
Transfer of Rights and Obligations Stipulated by the Package Travel Contract
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 7-22, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka, Regulacje prawne, Prawo umów, Usługi turystyczne
Tourism, Legal regulations, Contract law, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o imprezę turystyczną jest jednym z najistotniejszych uprawnień klienta biura podróży. Uprawnienie to przewidziane jest w art. 16 ustawy o usługach turystycznych. Polskie rozwiązanie jest odpowiednikiem art. 4 ust. 3 dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Niniejszy artykuł porusza podstawowe zagadnienia związane ze zmianą uczestnika imprezy turystycznej, a w szczególności: warunki zmiany uczestnika, termin powiadomienia organizatora turystyki o zmianie, koszty zmiany uczestnika, w tym problem pobierania z tego tytułu tzw. opłat manipulacyjnych, odpowiedzialność dotychczasowego i nowego klienta względem organizatora, a także relacje między art. 16 ustawy o usługach turystycznych a ogólnymi rozwiązaniami kodeksu cywilnego, dotyczącymi zmian podmiotowych w zobowiązaniu. (abstrakt oryginalny)

Transfer of rights and obligations stipulated by the package travel contract is one of the most important powers of a travel agency customer. This power is provided by art. 16 of the Act on Tourism Services. Polish solution is equivalent to art. 4, par. 3 of Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours. The article focuses on basic issues related to a change in the participant package. Among raised topics there are such as the conditions of change a participant, the date of notifying the tour operator about the change, the costs of participant's change including the problem of charging manipulative fees, the responsibility of the previous client and the transferee to the tour operator, the connection between art. 16 of the Act on Tourism Services and general arrangements of the Civil Code related to subjective changes in the obligation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cybula P. (2005) Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa.
 2. Cybula P., red. (2006) Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa.
 3. Cybula P. (2008) Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 4. Drapała P. (2002) Zwalniające przejęcie długu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Gospodarek J. (2006) Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 6. Grzesiek A. (2008) Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 7. Kwaśniewska E.H. (2002) Umowa o podróż w prawie niemieckim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Łętowska E. (2002) Prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Łętowska E. (2004) Europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Nesterowicz M (2001) Prawo zobowiązań - część szczegółowa [w:] System prawa prywatnego, t. 7, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Nesterowicz M. (2008) Projekt przepisów regulacji umowy o podróż w kodeksie [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 12. Orlicka J. (2006) Prawo w praktyce biur podróży [w:] P. Cybula, red., Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa.
 13. Pawłowska E., Czajkowski M. (2008) Niedozwolone klauzule umowne zawierane przez organizatorów turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 14. Rutkowska E. (2008) Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi o świadczenie usług turystycznych [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 15. Schulte-Nölke H., Twigg-Flesner Ch., Ebers M. (2007) EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis, Bielefeld, online http://www.ec.europa.eu [dostęp 2.06.2009].
 16. Schwerdtner P. (1991) J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Zweites Buch - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 620-651k), Walter de Gruyter Verlag, Berlin.
 17. Tonner K. (2005) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 4. Schuldrecht Besonderer. Teil II, Verlag C.H. Beck, München.
 18. Zawistowska H (2008) Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 19. Żak M. (2008) Skutki prawne śmierci klienta w umowie imprezę turystyczną (o podróż) [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu