BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiek Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński, absolwentka)
Tytuł
Prawo a jakość usług w turystyce
Impact of the Law on the Quality of Services in Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 35-50, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka, Regulacje prawne, Jakość usług turystycznych
Tourism, Legal regulations, Quality of tourist services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dokumentach rządowych dotyczących turystyki wskazuje się często, iż przepisy polskiego prawa turystycznego mają na celu stworzenie w Polsce jednolitych standardów jakości usług turystycznych oraz że przyczyniają się one do podnoszenia jakości tych usług. Niniejszy artykuł jest analizą wybranych przepisów regulujących świadczenie usług hotelarskich, usług biur podróży oraz usług gastronomicznych pod kątem ich rzeczywistego wpływu na jakość usług rozumianą jako stopień spełnienia oczekiwań klientów oraz jakość rozumianą jako prawo do wartości zarówno klienta, jak i usługodawcy. (abstrakt oryginalny)

In government papers concerning tourism it is often stated that Polish tourism laws are aimed on creation in Poland of homogeneous quality standards in tourism services and that they contribute to higher level of these services' quality. This paper covers the influence of several laws concerning services rendered by hotels, touroperators and restaurants on the quality of these services. Quality is here defined in two ways: as the level of satisfaction of clients' requirements and as a client's and an entrepreneur's right to value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski S., Wszendybył E. (2007) Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa.
 2. Działania na rzecz podniesienia jakości usług turystycznych wynikające z ustawy o usługach turystycznych (2002) online, http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/33BB563C-06DA-4DB6-A97A-98339CD70FA6/0/6101_dt_jak_tur.doc
 3. Gołembski G., red. (2005) Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 4. Harry M., Schroeder R. (2001) Six sigma wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Jaremen D.E. (2005) Kategoryzacja obiektów hotelarskich i jej znaczenie w procesie doskonalenia jakości usług hotelarskich, [w:] K. Wajda red., Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 6. Kachniewska M. (2002) Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Kachniewska M. (2004) ISO 9001 w przedsiębiorstwie hotelarskim, WSHiP, Warszawa.
 8. Kowalczyk J., red. (2004) Standardy jakości w turystyce. Poradnik wdrażania, MGiP, Warszawa.
 9. Kotler Ph. (1999) Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG, Warszawa.
 10. Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych (2006) online, http://www.mg.gov.pl/Turystyka/Gospodarka+turystyczna/Ochrona+konsumenta/ochrona+konsumenta+w+ustawie+o+uslugach+turystyczych.htm.
 11. Piasta J. (2008) Z kosmosu do hotelowej kuchni, Hotelarz, nr 3.
 12. Pluta S. (2006) Jakość usług w praktycznym zastosowaniu polskich obiektów hotelarskich, Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy, Seria Turystyka i Rekreacja, nr 3.
 13. Staszewska E. (2003) ABC systemu HACCP, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 9.
 14. System Zapewnienia Jakości wg norm serii ISO 9000. Racjonalna organizacja stanowisk pracy. Wymogi bezpieczeństwa i higieny (1999) praca zbiorowa, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa.
 15. Turkowski M. (1993) Hotelarstwo - elementy marketingu, PWE, Warszawa.
 16. Zawistowska H. (1999) Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu