BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Environmental Protection versus Business Activity of Companies
Ochrona środowiska a działalność biznesowa przedsiębiorstw
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 78-86, tab., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Działalność gospodarcza, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Environmental protection, Business activity, Enterprise sustainable development, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie ochrony środowiska w działalności biznesowej przedsiębiorstw. Nieustanne zmiany uwarunkowań gospodarczych, będące wynikiem ciągłego rozwoju cywilizacyjnego, znacząco wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej z jednoczesnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. W rezultacie, kierowanie przedsiębiorstwami staje się coraz większym wyzwaniem dla zarządzających, zwłaszcza w kwestii dostosowywania, jak i kreowania otaczającej rzeczywistości pod kątem zbieżności z oczekiwaniami społecznymi. Skutkuje to tym, że podmioty gospodarcze, aby zachować swoją konkurencyjność muszą realizować obok celów ekonomicznych także cele ekologiczne, stanowiące wyraz wzrastającego zainteresowania współczesnego świata działaniami nakierowanymi na ochronę środowiska naturalnego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the issue of environmental protection in running business. Present continuous changes of economic conditions resulting from ongoing civilizational progress considerably influence performance of business activities with simultaneous respect for the rules of environmental protection. Consequently, managing companies is posing an ever greater challenge for the management especially in the area of both adjustment and creation of the surrounding reality to fulfill social expectations. This fact leads to a situation in which business entities, in order to maintain their competitiveness, need not only to realize their economic purposes but also the ecological objectives as the latter constitute a manifestation of the increased interest of the contemporary world in activities aimed at environmental protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borin, Ν., Lindsey-Mullikin, J., 2011, An analysis of consumer reactions to Green strategies, Journal of Product & Brand Management, Vol. 22, No. 2, pp. 118-128.
 2. Chodyński, A., 2007, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 3. Cowe, R., 2002, Developing Value. The business case for sustainability in emerging markets (Report), SustainAbility and International Finance Corporation (IFC), London.
 4. Earle-McLeod, L., 2015, Lekcja dla Volkswagena, Forbes, listopad 2015, pp. 12-12.
 5. Fijał, T., 2005, Ekologiczne i ekonomiczne aspekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, pp. 71-78, pp. 191-191.
 6. Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W., 2001, Ochrona środowiska, PWE, Warszawa, pp. 9-10.
 7. Komisja Europejska, 2014, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 г., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Komisja Europejska.
 8. Główny Urząd Statystyczny, 2014, Ochrona środowiska 2014. GUS, Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny, 2015, Ochrona środowiska 2015. GUS, Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Ochrona środowiska 2016. GUS, Warszawa.
 11. Leśniak-Łebkowska G., 2011, Wpływ wewnętrznych uwarunkowań na realizację zintegrowanej perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Misiołek, A., Kowal, E., Kucińska-Landwójtowicz, A., 2014, Ekologia, PWE, Warszawa.
 13. Naisbitt, J., 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nam życie, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
 14. Nowosielski, R., Spilka, M., Kania, A., 2010, Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 15. Pietrewicz J. W., 2011, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Podolak, M., 2004, Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 17. Poskrobko, B., 2007, Ku ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Poskrobko, B. (red), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, pp. 13-13.
 18. Pyłka-Gutowska, E., 2004, Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa.
 19. Tetrault, C. A., Sur, S., 2013, Strategies for sustainability initiatives: why ownership matters, Corporate Governance, Vol. 13, No 5, pp. 541-550.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu