BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miller Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwentka)
Tytuł
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych
Factors Influencing the Safety on Tourist Trials
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 51-72, fot., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka, Regulacje prawne, Szlaki turystyczne
Tourism, Legal regulations, Tourist routes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie czynników prawnych i pozaprawnych wpływających na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych. Obowiązujące w Polsce prawo reguluje te zagadnienia w sposób fragmentaryczny. W konsekwencji wzrasta rola czynników pozaprawnych, a przede wszystkim poziomu edukacji społeczeństwa. Bardzo ważną rolę odgrywa także stan techniczny szlaków turystycznych oraz organizacja służby ratunkowej. O bezpieczeństwo na szlakach powinny zadbać ponadto szkoły, punkty informacji turystycznej oraz środki masowego przekazu, zapewniając odpowiedni poziom edukacji turystów i uczestników rekreacji. Szczególną rolę odgrywa tu Internet, który jest dla wielu osób podstawowym źródłem wiedzy. Autorka wskazuje poza tym na znaczenie projektowanej ustawy o szlakach turystycznych dla wzrostu bezpieczeństwa na szlakach turystycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present legal and non-legal factors which influence the safety on tourist trials. Polish legislation doesn't regulate this issue in a complex way. As a consequence the importance of non-legal factors increases, especially the level of the society's education. Also the technical state of tourist trials and the organization of rescue service have significant role. Moreover, schools, tourist information points and mass media should take care of safety on tourist trials providing the proper level of tourists and recreation participants' education. Internet has a special role as it is the basic source of information for many people. Apart from that, the author indicates the importance of the planned tourist trials act for the increase of tourist safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bar R. (1974) Geografia walorów turystycznych Polski, Wydawnictwo WSWF, Gdańsk.
 2. Biedrzycki W. (2004) Stan bezpieczeństwa narciarskich szlaków turystycznych, [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 3. Bielecki K. (2003) Zasady tworzenia i funkcjonowania szlaków pieszych nizinnych, zał. nr 1 do pracy zleconej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nt. Zasad tworzenia i funkcjonowania szlaków turystycznych, pod red. J. Gospodarka, Warszawa.
 4. Czerny M., Skóra W. (2007) Znakowanie turystycznych szlaków wodnych, Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Warszawa.
 5. Godzic W. (2004) Pokazać (nie)bezpieczeństwo - medialny obraz zagrożeń w turystyce wysokogórskiej [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 6. Gordon A., red. (2003), Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Wydawnictwo ZG PTTK, Warszawa.
 7. Gospodarek J. (2008) Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wydawnictwo WSTiE, Sucha Beskidzka - Kraków.
 8. Gospodarek J. (2007) Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych [w:] Kuleczka P., red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 9. Instrukcja znakowania szlaków turystycznych (2007) Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 10. Jonak A. (2004) Proponowane formy działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania wypadkom w górach [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 11. Jonak A. (2004) Turystyczne wypadki w górach i przyczyny ich powstawania [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 12. Kapuściński J., Zając M. (2007) ABC... bezpiecznego wędrowania, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 13. Lityński M. (2003) Zasady tworzenia i funkcjonowania szlaków kajakowych, zał. nr 4 do pracy zleconej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nt. Zasad tworzenia i funkcjonowania szlaków turystycznych, pod red. J. Gospodarka, Warszawa.
 14. Matuszczyk A. (2006) To i owo o górskich szlakach, opracowanie wydane na prawach rękopisu, Kraków.
 15. Pietraszewski M. (2006) Nauczyciel ma wyrok za śmierć pod lawiną, Gazeta Wyborcza z 19 kwietnia.
 16. Robaczyński W. (2008) Opracowanie założeń legislacyjnych do przygotowania systemu szlaków turystycznych w Polsce, materiały Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa.
 17. Rogalewski O. (1974) Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
 18. Romaniec M. (2007) Analiza funkcjonujących szlaków turystycznych w Polsce w kontekście rozwoju turystyki w Polsce, praca wykonana na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa.
 19. Skoczylas J.J. (2007) System ratowniczy, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa.
 20. Sondel J. (2006) Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych, Folia Turistica nr 17.
 21. Sondel K. (2004) Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 22. Styperek J. (2002) Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 23. Szuszkiewicz J. (1970) Kryteria wyznaczania obszarów dla turystyki krajoznawczej, PWN, Warszawa.
 24. TUR (2007) Wywiodą na manowce, Gazeta Krakowska z 30 kwietnia - 1 maja.
 25. Zasady dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008 - II konkurs (2008) Warszawa.
 26. Znakowane szlaki turystyczne PTTK (2007) Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 27. COTG PTTK, http://www.cotg.pttk.pl/
 28. GOPR, http://www.gopr.pl/
 29. GOPR, Aktualności, http://www.gopr.pl/index.php?action=shownews&id=181
 30. GOPR, Aktualności, http://www.gopr.pl/index.php?action=shownews&id=285
 31. GOPR, Statut GOPR, http://www.gopr.pl/index.php?action=status
 32. GOPR, Szkolenie GOPR, http://www.gopr.com.pl/about.jsp
 33. PTTK, KTG, Dekalog Turysty Górskiego, http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1179258549
 34. TOPR, http://www.topr.pl/
 35. TOPR, Statut TOPR, http://www.topr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=6
 36. WOPR, Jednostki, http://www.wopr.pl/
 37. WOPR, Prawo, Statut WOPR, http://www.wopr.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu