BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolski Dominik (Uniwersytet Śląski, doktorant)
Tytuł
Propozycje zmian w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązującego stanu prawnego
Proposal for Changes of Accessibility of the Eagle Path Put Forward in a Light of Applicable Law
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 73-87, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka, Regulacje prawne, Szlaki turystyczne, Parki narodowe
Tourism, Legal regulations, Tourist routes, National parks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tatry
Tatra Mountains
Abstrakt
Wprowadzenie zmian w udostępnianiu Orlej Perci jest od dawna przedmiotem dyskusji. Ten najbardziej znany, a zarazem najniebezpieczniejszy spośród tatrzańskich szlaków cieszy się dużą popularnością, o czym świadczą rzesze turystów, nie zawsze odpowiednio przygotowanych do wędrówki, czego konsekwencją są liczne wypadki, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Pojawiają się więc propozycje zmian, opracowane np. przez specjalistów z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, których efektem byłoby zmniejszenie liczby wypadków. Jedną z nich jest postulat przekształcenia Orlej Perci w dobrze znaną z wędrówek po Alpach i Dolomitach trasę o charakterze via ferrata. Ponieważ byłaby to jedyna tego rodzaju trasa turystyczna na obszarach górskich Polski, pojawiają się pytania o możliwość wprowadzenia tej zmiany w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz o odpowiedzialność za taką trasę turystyczną. W artykule omówiono zagadnienia, które mają znaczenie w kontekście proponowanych zmian w udostępnianiu Orlej Perci, przybliżając równocześnie podstawowe zasady odpowiedzialności za szlaki turystyczne na tle obowiązujących przepisów, w tym za szlaki turystyczne na obszarze parku narodowego. Określono także zasady udostępnienia obszaru parku narodowego w celach uprawiania turystyki i rekreacji, jak również odpowiedzialność za ten obszar. (abstrakt oryginalny)

Discussions concerning possible changes in terms of accessibility of the Eagle Path have been carried out for a long time. It is the most famous but simultaneously the most dangerous hiking trail. Eagle Path is very popular among tourists. Each year many of them visit the trail but not all of them are well prepared for the conditions. As a result there are many accidents on the trail and some are unfortunately fatal. Hence many people and also the Tatra Mountains Rescue Team opt for introducing amendments that are to reduce the number of accidents. One of the suggested changes is to transform the Eagle Path into the hiking trail in form of via ferrata. Such a form of the trail does not exist in Poland though it is well known in the Alps and the Dolomites. There arises a question if it is possible to introduce such an amendment in terms of the access to the Eagle Path in compliance with the current regulations and responsibility for such hiking trail. It is impossible to discuss the aforementioned issues without depicting basic rules concerning responsibility for the hiking trails on the basis of the current regulations including trails of the national park. There have also been determined regulations concerning accessibility of the national park for the purpose of tourism and recreation as well as responsibility for this area. All these issues are important in view of suggested amendments concerning access to the Eagle Path. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek G., red. (2005) Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa.
 2. Bolechowski P. (2008) Na Orlej Perci jest w tym roku dużo bezpieczniej, Gazeta Krakowska, 4 września.
 3. Chlipała B. (2007a) Orla Perć latem - zmiany w udostępnianiu, Biuletyn TPN, nr 3.
 4. Chlipała B. (2007b) Jednokierunkowa Orla Perć, Biuletyn TPN, nr 4.
 5. Cybula P. (2008) Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 6. Długopolski J., Kulig-Juźwiak M. (2008) Prawo szlaku. Projekt zmian ustawodawczych w zakresie umożliwienia dostępu do terenów dla uprawiania sportu, turystyki i rekreacji, Palestra, nr 3-4.
 7. Fyffe A., Peter I. (2003) Podręcznik wspinaczki, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź.
 8. Gajewski J.W. (2007) Nikłym szlakiem perci, czyli szlaki górskie wczoraj i dziś [w:] P. Kuleczka, red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 9. Gordon A., Drożdżyński L. (2007) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wobec przestrzeni i szlaków turystycznych [w:] P. Kuleczka, red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 10. Gospodarek J. (2006) Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 11. Gospodarek J. (2008) Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
 12. Instrukcja znakowania szlaków turystycznych (2007) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 13. Kapłon J. (2007) Zarys historii tworzenia sieci szlaków turystycznych przez Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo tatrzańskie w latach 1873-1950 [w:] P. Kuleczka, red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 14. Kubot Z. (2007) Odcinkowa (szczątkowa) zdolność prawna, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVII.
 15. Kuraś B. (2007a) Orla Perć tylko dla taterników?, online, gazeta.pl, 9 kwietnia.
 16. Kuraś B. (2007b) Poskromić Orlą Perć, Gazeta Wyborcza, 17 kwietnia.
 17. Matkowska J. (2007) Co dalej z Orlą Percią?, NPM. Magazyn Turystyki Górskiej, nr 10.
 18. Marasek A. (2007) Orla Perć wypadki ratownicze, W górach, nr 1(11).
 19. Matuszczyk A. (2003) Materiał na temat Górskich Szlaków Turystycznych - jako podstawa do przygotowania danych do ustawy o szlakach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, Gościniec PTTK, nr 5(13).
 20. Matuszczyk A. (2004) Górskie szlaki turystyczne jako podstawa do przygotowania danych do ustawy o szlakach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Gościniec PTTK, nr 2(15).
 21. Matuszczyk A. (2004) Szlaki turystyczne w górach, ich utrzymanie, konserwacja i ochrona prawna - ważny element bezpiecznej turystyki górskiej, Gościniec PTTK, nr 3-4(16-17).
 22. Orla Perć zaakceptowana (2007) Gazeta Krakowska, 2 lutego.
 23. Płonczyński J. (2003) Perciami Alp Julijskich, Kraków.
 24. Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H. (1973) Encyklopedia tatrzańska, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 25. Robaczyński W. (2006) Przegląd uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni, zasad tworzenia i funkcjonowania szlaków turystycznych (analiza prawna) [w:] Ogólnopolska konferencja związana z turystycznym planowaniem przestrzeni, zwłaszcza tworzeniem i funkcjonowaniem szlaków turystycznych, w szczególności na podstawie szlaków i infrastruktury rowerowej w Polsce (materiały pokonferencyjne), Warszawa.
 26. Robaczyński W. (2007) Refleksje na temat prawnej regulacji szlaków turystycznych [w:] P. Kuleczka, red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 27. Sobejko W. (2000) Charakter prawny instytucji trwałego zarządu oraz instytucji gospodarowania w ustawie o gospodarce nieruchomościami, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1.
 28. Sondel J. (2006) Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych, Folia Turistica, nr 17.
 29. Sondel K. (2001) Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych, Folia Turistica, nr 10.
 30. Stasiak A. (2007) Szlaki turystyczne - zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? [w:] P. Kuleczka, red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 31. Styperek J. (2002) Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 32. Wraca spór o Orlą Perć (2007), Gazeta Krakowska, 16 kwietnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu