BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Przemysław (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Cyberprzestrzeń jako miejsce poszukiwania przez młodzież informacji oraz dostępu do groźnych dla zdrowia treści i substancji
Cyberspace as A Place to Search for Informations and Source of Health-Threatening Substances for Young People
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 10, s. 58-70, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Cyberprzestrzeń, Internet, Młodzież, Edukacja młodzieży
Cyberspace, Internet, Youth, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cyberprzestrzeń i nowe technologie na stałe wpisały się w codzienność młodzie - ży. Tworzą one rodzaj odrębnego świata, świata będącego wytworem ludzkiej wyobraźni. Brak ograniczeń sprawia, że zakres aspektów działalności w Internecie wzrasta i wkracza w nowe obszary życia. Cechy takie jak anonimowość oraz łatwy dostęp sprawiają, iż swoje miejsce odnajdują w nim także osoby prowadzące działalność negatywną. Zdrowie, wygląd, ciało, to pojęcia złożone. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że młodzież coraz więcej uwagi po - święca swojemu wyglądowi. Ważnym stał się sposób postrzegania przez rówieśników. Szukając informacji, młodzi ludzie jako ich źródło wybierają Internet. Kłopoty mogą pojawić się, gdy nie zostanie zweryfikowana wiarygodność i rzetelność uzyskanych odpowiedzi. Jedyną możliwością uniknięcia zagrożeń, jakie niesie cyberprzestrzeń, jest rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz działania edukacyjne i profilaktyczne(abstrakt oryginalny)

Cyberspace and new technology are now constant part of life for young people. They both seems to be almost like separate, virtual reality that was made of human ideas and visions. This world without limits extends range of our activities that are constantly approaching new subjects and areas in it. Things like easy acces to informations and feeling, that we are surfering anonymous, are also good reason to follow violent and negative activities. Our healt, apirience and the body are a kind of multi-dimensional subjects. Constant social and cultural changes affect perception of ourselfs. Its also easy to see how much are we focused on our look. We also care about how other people are persepting us, if its in positive or negative way. To answer some questions that bothers us, we are trying to find as many informations as possible and intertnet is currently the best place to find them. The problem is how can we verify if these informatons are based on some research or if they are up-to-date? The only solution to avoid danger affects is to educate younger generation how to use Internet in a very resonable way(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska, A.: Nowe kompetencje nauczycieli w zakresie możliwości i niebezpieczeństw cyberprzestrzeni. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Bednarek J., Andrzejewska A. (red.). Warszawa: Wyd. Difin 2014.
 2. Bednarek, J.: Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji. W: Człowiek, media, edukacja, J. Morbitzer, E. Musiał (red.). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 2012.
 3. Buczak, A. : Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej. Lublin: Wyd. UMSC 2014.
 4. Cardoso, G.: The Media in the Network Society. Browsing, News, Filters and Citizenship. Lisbon: Centre for Research and Studies in Sociology 2006.
 5. Cierpiałkowska, L.: Psychologia uzależnień. W: Psychologia Kliniczna, t. 2, H. Sęk (red.). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2005.
 6. Czekalska, B., Kowalska, M., Reduch, P.: Internet ciemna strona sieci, czyli internetowe zagrożenia. W: Internet Szanse i Zagrożenia, Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Czarnecki E., Kowalski S., Schulz A. (red). Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku 2011.
 7. Jędrzejko, M.: Współczesne teorie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Pułtusk-Warszawa: Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 2009.
 8. Krejtz, K., Zając, J. : Internet jako obszar i przedmiot badań psychologii społecznej. Psychospołeczne aspekty internetu. "Psychologia Społeczna" 2007, nr 3-4.
 9. Mazur, J., Woynarowska, B., Kołoło, H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka 2006
 10. Niedźwiedzka B., Mazzocchi, M., Modugno, L., Piórecka, B., Kozioł-Kozakowska, A., Aschemann-Witzel, J., Gennaro, L., Verbeke, W., Bruce Traill, W. : Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odżywiania. Wyniki badania EATWELL. "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2012, nr 2.
 11. Nowak, A., Krejtz, K.: Internet z perspektywy nauk społecznych. W: Społeczna przestrzeń internetu, D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.).Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academia"2006.
 12. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych - razem przeciw dopalaczom 2013-2014.
 13. Sikora, E., Leszczyńska, T., Szymański, P.: Share of fast-food products in dietary behavior of young people. "Polish Journal of food and Nutrition Sciences" 2007, Vol. 57, No. 3.
 14. Talarczyk , M., Nitsch, K.: Zaburzenia odżywiania się w portalach internetowych-opis i analiza zjawiska. "Psychoterapia" 2002, nr 1 (152).
 15. Woynarowska, B.: Używanie substancji psychoaktywnych. W: Zdrowie i szkoła, B. Woynarowska (red.). Warszawa: PZWL 2000.
 16. Wr o n k a, M., Jezierska-Kazberuk, M. :Świat porcelanowych motyli. Blogi in ternetowe o tematyce odchudzającej jako źródło informacji o zaburzeniach odżywiania. "Forum Zaburzeń Metabolicznych" 2011, nr 2.
 17. Bednarek J., Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/bednarek.pdf [dostęp 10.09.2015].
 18. Chude szczęście http://chudeszczescie2008.republika.pl/ [dostęp 10.09.2015].
 19. Eat well http://eatwellproject.eu/en/upload/Reports/WP5%202-4%20-%20Feedback%20workshops%20report%20-%20Final.pdf [dostęp 10.09.2015].[4] Pro-ana http://pro-ana-is-my-dream.blogspot.com/ [dostęp 10.09.2015.]
 20. Poradnik zdrowie http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/suplementy/tabletki-z-tasiemcem-dieta-tasiemcowa-grozna-dla-zdrowia-smiertelnie-g_40914.html [dostęp 11.09.2015].
 21. Supermarket http://supermarket.blox.pl/2014/04/UWAGA-PROMOCJA-Ta-siemca-z-internetu-tanio-sprzedam.html [dostęp 10.10.2015].
 22. Juszczyk S., Internet - współczesne medium komunikacji społecznej, http://www.up.krakow.pl/ktime/symp2011/referaty2011/juszczyk.pdf [dostęp: 10.09.2015].
 23. Zdrowie gazeta http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101460,13469863,Tasiemcem_w_nadwage___nielegalne_tabletki_do_kupienia.html[dostęp 10.09.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu