BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk), Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rozwój kompetencji pracowników ujęty w sprawozdaniach niefinansowych przedsiębiorstw - "atrakcyjnych pracodawców"
The Development of Professional Competence in the Non-financial Reporting of the "Top Employers"
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 102-109, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Kompetencje pracownicze, Sprawozdawczość niefinansowa, Nagrody
Employer branding, Employees competencies, Non-financial reporting, Employee reward
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja praktyk w zakresie rozwoju kompetencji pracowników, które mogą służyć kreowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, ujętych w sprawozdaniach niefinansowych przedsiębiorstw będących laureatami konkursu "Randstad Award 2015. Wizerunek kreuje rzeczywistość". Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury i metodę analizy treści źródeł zastanych w postaci sprawozdań niefinansowych. W wyniku przeprowadzonego badania wskazano praktyki przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kompetencji ich pracowników.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was the identification of those practices that stimulate professional competence development and were disclosured in the non-financial reporting of enterprises presented as winners of "Randstad Award 2015. Image creates reality". The critical literary analysis method and the content analysis of non-financial reports have been used. As a result of research: there established which practices aimed at competency development of employees are disclosed in the non-financial reporting of the companies and which of them support the employer branding.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak, Μ., Szłapińska, J., 2014 , Znaczenie budowania wizerunku pracodawcy na nowym rynku pracy Dyskursy młodych andragogów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Nr 15, Zielona Góra, s. 25-38.
 2. Baruk, Α. I., 2006, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku frnny, Difin, Warszawa.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (L330/1, 15.11.2014).
 4. Fijałkowska, J., 2012 , Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, Przedsiębiorczość i Zarządzane, Tom XIII, Zeszyt 1, s. 141-154.
 5. Fijałkowska, J., Sobczyk, M., 2013, Wiarygodność i etyka sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w: Sułkowski Ł., Ignatowski G., (red), Etyka w służbie biznesu, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź, s. 123-134.
 6. Filipowicz, G., 2016, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 46-46.
 7. Jawor-Joniewicz, A., 2010, Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujących w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 2, s. 102-110.
 8. 8 Juchnowicz, M., 2014, Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa.
 9. Kotler, Ph, Armstrong, G., Sauders, J., Wong, V. , 2002, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 10. Król, H., Ludwiczyński, Α., 2006 , Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 11. Pocztowski, Α., 2001, Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Urbaniak В., (red.), Gospodarowanie pracą, Wyd. UŁ, Łódź, s. 168-168.
 12. Randstad Award 2015, 2016, http://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/pobierz-raport--randstad-award/, dostęp z dnia 1.01.2017 r.
 13. Sikorski, Cz. 2005, Miasto, kultury, organizacje, Wyd. WSHE, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu