BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajcer Sandra
Tytuł
Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego
Safety and Freedom of the Skier on Slopes and Off-Pist Under Austrian Ski Law
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 89-102, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Turystyka narciarska, Bezpieczeństwo, Wolność
Legal regulations, Ski tourism, Security, Freedom
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
Artykuł stanowi prezentację tzw. prawa narciarskiego (Schirecht), które wykształciło się w Austrii, a którego głównym zadaniem jest zapobieganie wypadkom narciarskim. Zasady dotyczące jazdy na nartach, takie jak międzynarodowe reguły FIS, nie mają charakteru norm prawnych, spełniają jednak podobne zadanie jak ustawa. Ich nieprzestrzeganie może być podstawą odpowiedzialności za wypadki narciarskie na zorganizowanym terenie narciarskim. Organizator stoku zobowiązany jest do zabezpieczania trasy narciarskiej. W terenie poza trasą narciarz działa na własne ryzyko. (abstrakt oryginalny)

The scope of Austrian ski law (Schirecht) is the prevention of ski accidents. The ski-rules, such as the international FIS-rules, are not statutory law. Although the FIS rules do not constitute statutory law, they fulfil a similar task like codified law. Non-compliance with these rules in the organized ski area can lead to liabilities. The person, who looks after the piste, is obliged to keep the piste in secure conditions. While off-piste skiing the skier acts on his own risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bette K.-H. (2004) X-treme. Zur Soziologie des Abendteuer- und Risikosports [X-treme. O socjologii sportów ekstremalnych].
 2. Gschöpf M. (2004) Die neue italieniesche Schipistenordnung - Vorbild für Österreich? [Nowa włoska ustawa narciarska - przykład dla Austrii?], ZVR, s. 385-390.
 3. Gschöpf M., (2006) Snowboarder und Carver - Update zum Kollisionsunfall [Snowboardzista i karwingowiec - aktualizacja w związku z kolizjami], ZVR, s. 51-56.
 4. Gschöpf M. (2007) [glosa do:] OLG Innsbruck 14.7.2005, 2 R 122/05s, ZVR, Nr. 30.
 5. Heermann P. (2008) Modifizierte Anwendung der FIS-Regeln infolge technischer und räumlicher Neuerungen im Wintersport [Zmodyfikowane zastosowanie reguł FIS w wyniku zmian technicznych i terenowych w sportach zimowych], [online] http://www.sportrecht.org/Publikationen/FIS-Regeln.pdf [dostęp: 3.11.2008].
 6. Kleppe P. (1967) Die Haftung bei Skiunfällen in den Alpenländern [Odpowiedzialność w wyniku wypadków narciarskich w krajach alpejskich]
 7. Kocholl D. (2008a) Variantenfahren - Haftung bei Lawinen [Jazda tzw. "wariantami" - odpowiedzialność w wyniku spowodowania lawiny], ZVR, s. 10-16.
 8. Kocholl D. (2008b) Was darf man von den FIS-Regeln erwarten? [Czego można oczekiwać od reguł FIS?], Sicherheit im Bergland, s. 202-212.
 9. Koziol H., Welser R. (2007) Bürgerliches Recht13 II [Prawo cywilne].
 10. Krajcer S. (2007a) Odpowiedzialność za wypadki narciarskie, porównanie z rozwiązaniami austriackimi, Palestra, nr 1-2, s. 210-217.
 11. Krajcer S. (2007b) Schadenersatzansprüche bei Skiunfällen in Österreich und in Polen [Roszczenia odszkodowawcze w wyniku wypadków narciarskich w Austrii i w Polsce], Diplomarbeit, Innsbruck.
 12. Nirk R. (1964) Die Haftung bei Skiunfällen [Odpowiedzialność w wyniku wypadków narciarskich], NJW, s. 1829.
 13. Padrutt W. (1968) Strafrechtliche Aspekte des Skilaufs und des Lawinenunfalls in schweizerischer Sicht [Aspekty prawa karnego w związku z jazdą na nartach i wypadkiem lawinowym ze szwajcarskiego punktu widzenia].
 14. Pichler J., Holzer W. (1987) Handbuch des österreichischen Skirechts [Podręcznik do austriackiego prawa narciarskiego].
 15. Pichler J. (1966) Skiunfall und Haftung [Wypadek narciarski i odpowiedzialność], ÖJZ, s. 113-119.
 16. Pichler J. (1985) Zur faktischen und rechtlichen Beurteilung der Sturzkollisionen beim Skifahren [O faktycznej i prawnej ocenie kolizji wynikającej z upadku podczas jazdy na nartach], ZVR, s. 257-261.
 17. Pichler J. (1991) Die FIS-Regeln für den Skifahrer [Reguły FIS dla narciarza], ZVR, s. 353-356.
 18. Pichler J. (2006) Der FIS-Regelkatalog und der österreichische Pistenordnungsentwurf (POE) - Rechtsvorrang auf Pisten? [Katalog reguł FIS, a austriackie reguły POE - pierwszeństwo jadącego po prawej stronie?], ZVR, s. 92-99.
 19. Reindl P., Stabentheiner J., Dittrich R. (2006) Bergbeförderung, Pistenbetreuung, Wintersport - Verhaltenspflichten und Handlungsmöglichkeiten des Seilbahnunternehmers - 25 Jahre Seilbahnsymposium [Transport kolejami linowymi, dozór tras narciarskich, sport zimowy - zasady i możliwości działania zarządców kolei linowych], ZVR, s. 549-590.
 20. Stiffler H.-K (1967) Die Haftung des Skifahrers [Odpowiedzialność narciarza], SJZ, s. 200.
 21. Stiffler H.-K. (2002) Schweizerisches Schneesportrecht3 [Szwajcarskie prawo sportów śnieżnych].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu