BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlewski Dariusz (Uniwersytet Warszawski; Główny Urząd Statystyczny)
Tytuł
Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał
Decompositions of Gross Value Added into Contributions of Labour and Capital Compensations
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 2, s. 31-51, rys., bibliogr. s. 50-51
Słowa kluczowe
Czynniki produkcji, Wartość dodana, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Województwo, Wynagrodzenia, Rachunek produktywności KLEMS
Production factors, Value added, Polish Classification of Activities (PKD), Voivodship, Remuneration, KLEMS productivity accounts
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O47, E22, E23, E24
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy dekompozycji wartości dodanej brutto na kontrybucje wynagrodzeń czynników pierwotnych. Zaprezentowana metodologia - dzięki przyjęciu założeń wynikających z dostępności danych GUS - umożliwiła zrealizowanie szerokich przeliczeń danych dla lat 2001-2012 nie tylko dla zagregowanej polskiej gospodarki, ale także według sekcji PKD, województw oraz jednocześnie sekcji i województw. Dekompozycję wykonano na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (BDL) oraz z rachunków narodowych GUS wykorzystanych w badaniu dotyczącym rachunku produktywności KLEMS. Na koniec zaproponowano kontynuację badań mającą na celu pełniejsze dekompozycje, umożliwiające m.in. wyznaczenie TFP (total factor productivity). (abstrakt oryginalny)

The article is about gross value added (GVA) decompositions into contributions of labour and capital compensations. Owing to the CSO's data availability some simplifying assumptions were made in the research methodology. It allowed to perform massive data computations for the years 2001-2012 not only at the aggregate level of the Polish economy, but also at particular NACE-section and voivodship levels. Decomposition was based on data from the Local Data Bank and the CSO's national accounts, which were used in the research concerning the KLEMS Productivity Accounts. Finally, a continuation of this research is suggested towards carrying out decompositions that would allow to extract Total Factor Productivity (TFP). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Caselli, F. (2005). Accounting for Cross-Country Income Differences. W: P. Aghion, S. Durlauf (red.), Handbook of Economic Growth, ed. 1, vol. 1, Elsevier, s. 679-741.
 2. Gradzewicz, M., Growiec, J., Kolasa, M., Postek, L., Strzelecki, P. (2014). Poland's Exceptional Growth Performance During the World Economic Crisis: New Growth Accounting Evidence. Working Paper, no. 186, NBP.
 3. Growiec, J. (2009). Relacja płac do wydajności pracy w Polsce: ujęcie sektorowe. Bank i Kredyt, 40 (5), s. 61-88.
 4. Growiec, J. (2012). Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji. Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Hall, R.E., Jones, C.I. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others? Quarterly Journal of Economics, vol. 114, no. 1, s.  83-116.
 6. ILO (2014). World of Work Report 2014. International Labour Organization.
 7. Jorgenson, D.W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. American Economic Review, 53 (2), s. 247-259.
 8. Jorgenson, D.W., Griliches, Z. (1967). The explanation of Productivity Change. Review of Economic Studies, 34, s. 249-83.
 9. Jorgenson, D.W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: R.E. Berndt, E.J. Triplett (red.), Fifty Years of Economic Measurement, University of Chicago Press.
 10. Jorgenson, D.W., Gollop, F.M., Fraumeni, B.M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge MA: Harvard University Press.
 11. Jorgenson, D.W., Ho, M., Stiroh, K. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. MIT.
 12. Lewandowski, M., Banaś, M., Kotlewski, D., Kulczycka, J., Doniec, D., Witkowski, G. i in. (2015). Metoda dekompozycji produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości dodanej brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. GUS, http://stat.gov.pl/ /statystyka- regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz--ekspertyz-oraz-prac- badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-z--obszaru-rachunkow-narodowych-i- regionalnych/.
 13. OECD (2001). Measuring Productivity. OECD Manual.
 14. O'Mahony, M., Timmer, M. (2009). Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, vol. 119, s. F374- F403.
 15. Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 70, no. 1, s. 65-70.
 16. Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, vol. 39, no. 3, s. 312-320.
 17. Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O'Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts - Methodology. EU KLEMS Consortium.
 18. Wölfl, A., Hajkova, D. (2007). Measuring Multifactor Productivity Growth. STI Working Paper, 2007/5, OECD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu