BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kappes Aleksander (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim
FIS Decalogue and Liability for Causing Damage on the Ski Slope
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 103-111, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka narciarska, Regulacje prawne, Odpowiedzialność cywilna
Ski tourism, Legal regulations, Civil liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł niniejszy dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez narciarza innemu narciarzowi w wyniku wypadku na stoku narciarskim. Rozważania ograniczone są do rekreacyjnego uprawiania narciarstwa. Zasady poruszania się po stoku narciarskim reguluje tzw. Dekalog FIS, pochodzący z 1967 r. Stosowanie tych zasad naraża niekiedy na problemy interpretacyjne. Wątpliwości wzbudza też status Dekalogu w polskim porządku prawnym. Należy uznać, że nie jest on ani prawem zwyczajowym, ani częścią prawa stanowionego, pomimo odwołania się do tych zasad w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1997 r. Reguły Dekalogu FIS są jednak niezbędnym elementem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych w wypadkach narciarskich. Przesłanką tej odpowiedzialności jest bowiem między innymi bezprawność, ta zaś w takich przypadkach polega na naruszeniu reguł Dekalogu. Reguły te mają także znaczenie dla uznania przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody. Mimo że Dekalog FIS nie zawiera nakazu jazdy w kasku, jego brak w razie wypadku również może być uznany za przyczynienie się poszkodowanego. (abstrakt oryginalny)

This article concerns civil liability for damage by one skier upon the other as a result of skiing slope accident. The discours is limited to recreational skiing only. The rules of skiing traffic are regulated by the FIS Decalogue of 1967. Complying with these rules sometimes involves interpretational problems. The Decalogue legal status in the Polish legal system also gives rise to doubts. It must be acknowledged that it is neither a common law nor a part of a constituted law despite the fact that these regulations are referred to in Ministerial Order of 1997. The rules of the FIS Decalogue are indeed an indispensable element of injury liability in virtue of damages inflicted in skiing accidents. The prerequisite of this liability is, among others, illegality, which, in such cases, consists in infringing the rules of the Decalogue. These rules are also vital for recognizing the contribution of the injured party to the damage. Despite the fact that the FIS Decalogue does not include the order of using the helmet, its absence during an accident may well be recognized as the contribution of the injured party. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czachórski W. (1981) [w:] Radwański Z., red., System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. III, cz. 2, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków, s. 533-534.
  2. Dybowski T. (1981) [w:] Radwański Z., red., System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. III, cz. 2, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków, s. 298-299.
  3. Kappes A., Wosiński A. (2007) Organizator stoku powinien odpowiadać za wszystkie wypadki narciarskie, Rzeczpospolita, 29 stycznia.
  4. Krajcer S., (2009) Bezpieczeństwo narciarza a wolność na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego, Folia Turistica, nr 20.
  5. SITN PZN (2002) Dekalog reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) wersja 2002/2003. Polska wersja językowa [online] http://www.sitn.pl [dostęp: 23.06.2009].
  6. Sondel J. (2008) U początków prawa turystycznego. Zarys problematyki (1945-1989) [w:] P. Cybula, J. Raciborski, red., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka - Kraków.
  7. Szpunar A. (1970) Czyny niedozwolone w kodeksie cywilnym, Studia Cywilistyczne, t. XV.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu