BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graña Carmen Puentes (Universidad de Cádiz, Cádiz, Spain), Muñoz Rosario Toribio (Universidad de Cádiz, Cádiz, Spain)
Tytuł
Understanding the Factors which Engage Female Participation in Patents in Andalusia (Spain)
Rozumienie czynników zaangażowania kobiet w działalność patentową w Andaluzji (Hiszpania)
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 57-75, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Płeć, Patenty, Innowacje
Woman, Gender, Patent, Innovations
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Andaluzja
Andalusia
Abstrakt
Tło badań: Jednym z ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju są innowacje. Jeśli rozumiemy innowacyjność kraju jako zdolność do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, dobrobytu społecznego i zrównoważonego rozwoju, czynnik ludzki jest kluczowy do zarządzania tymi celami; w szczególności wkład naukowców. Różnice płci w nauce i technologii pozostają stabilne w czasie. W niewielkim stopniu prowadzi się jednak badania dotyczące szczególnego zaangażowania kobiet w innowacje technologiczne. Od 1990 do 2006 roku w szkołach wyższych i publicznych ośrodkach badawczych w Andaluzji w Hiszpanii odnotowano 411 kobiet i 1427 mężczyzn.
Cel badań: Celem tego artykułu jest określenie, jakie czynniki zachęcają kobiety do udziału w działalności patentowej.
Metodologia: Badania opierają się na analizie - szacując modele Logit i Probit - informacji, które zawierają 498 wniosków patentowych i 1838 wynalazców z uniwersytetów i publicznych ośrodków badawczych CSIC w Andaluzji (Hiszpania) w latach 1990-2006.
Kluczowe wnioski: Zmienne, które okazały się znaczące i pozytywne w odniesieniu do prawdopodobieństwa udziału kobiet, to liczba autorów w każdym patencie w sektorze chemicznym i udział w pracy doktora. Elementy, które nie są istotne w wyjaśnieniu prawdopodobieństwa obecności kobiet w działalności patentowej, to współdziałanie różnych centrów badawczych i liczba zgłoszeń patentowych, które dana osoba posiada w Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. (abstrakt oryginalny)

Background: One economic dimension of sustainable development is innovation. If we understand the innovative capacity of a country as the ability to achieve economic growth, social welfare, and sustainability, the human factor is key to managing these objectives; in particular the contributions of scientists. Gender differences in science and technology remain stable over time. However, there have been very few studies of the specific involvement of women in technological innovation. From 1990 to 2006 there were 411 women and 1427 men patenting in universities and public research centres in Andalusia (Spain).
Research aims: The aim of this article is to determine which factors encourage female participation in patent activity.
Methodology: The research is based on the analysis, by estimating Logit and Probit models, of information that shows 498 patent applications and 1838 inventors from universities and public research centres (CSIC), in Andalusia (Spain) between 1990 and 2006.
Key finding: The variables that have emerged as significant and positive regarding the probability of female participation are the number of authors in each patent, the chemical sector, and the share of Ph.D. holders included in patent teams. Elements that do not appear to be relevant in explaining the probability of female presence in patents are the collaboration between different research centres and the number of patent assignments an individual has in the International Patent Classification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramo, G., D'Angelo, C.A. & Murgia, G. (2013). Gender differences in research collaboration, Journal of Informetrics, 7(4), pp. 811-822.
 2. Agnete Alsos, G., Ljunggren, E. & Hytti, U. (2013). Gender and innovation: state of the art and a research agenda, ed. Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(3), pp. 236-256.
 3. Azoulay, P., Ding, W. & Stuart, T. (2007). The determinants of faculty patenting behavior: Demographics or opportunities?, Journal of Economic Behavior and Organization, 63(4), pp. 599-623.
 4. Busolt, U. & Kugele, K. (2009). The gender innovation and research productivity gap in Europe, International Journal of Innovation and Sustainable Development, 4(2/3), pp. 109-122.
 5. Criscuolo, P. & Verspagen, B. (2008). Does it matter where patent citations come from? Inventor vs. examiner citations in European patents, Research Policy, 37(10), pp. 1892-1908.
 6. De-Moya-Anegón, F., Chinchilla-Rodríguez, Z., Corera-Álvarez, E., Gómez-Crisóstomo, R., González-Molina, A., Muñoz-Fernández, F.J., SCImago Research Group. (2007). Indicadores bibliométricos de la actividad científica española: 1990-2004.
 7. Ding, W.W., Murray, F. & Stuart, T.E. (2006). Gender differences in patenting in the academic life sciences, Science, 313(5787), pp. 665-667.
 8. Fox, M.F. (2010). Women and men faculty in academic science and engineering: Social-organizational indicators and implications, American Behavioral Scientist, 53(7), pp. 997-1012.
 9. Frietsch, R., Haller, I., Funken-Vrohlings, M., & Grupp, H. (2009). Gender-specific patterns in patenting and publishing, Research Policy, 38(4), pp. 590-599.
 10. Hall, B.H., Jaffe, A. & Trajtenberg, M. (2005). Market Value and Patent Citations, The RAND Journal of Economics, 36, pp. 16-38.
 11. Hunt, J., Garant, J.P., Herman, H., & Munroe, D.J. (2012). Why don't women patent? National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 17888.
 12. Jung, T. & Ejermo, O. (2014). Demographic patterns and trends in patenting: Gender, age, and education of inventors, Technological Forecasting and Social Change, 86, pp. 110-124.
 13. Kugele, K. (2010). Analysis of women's participation in high-technology patenting, Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, 1, pp. 123-151.
 14. Lee, S. & Bozeman, B. (2005). The impact of research collaboration on scientific productivity, Social Studies of Science, 35(5), pp. 673-702.
 15. Mariani, M. & Romanelli, M. (2007). "Stacking" and "picking" inventions: The patenting behavior of European inventors, Research Policy, 36(8), pp. 1128-1142.
 16. Mauleón, E. & Bordons, M. (2010). Male and female involvement in patenting activity in Spain, Scientometrics, 83(3), pp. 605-621.
 17. McMillan, G.S. (2009). Gender differences in patenting activity: An examination of the US biotechnology industry, Scientometrics, 80(3), pp. 683-691.
 18. Meng, Y. & Shapira, P. (2011). Women and Patenting in Nanotechnology: Scale, Scope and Equity. In Nanotechnology and the Challenges of Equity, Equality and Development. Springer, Netherlands, pp. 23-46.
 19. Meng, Y. (2016). Collaboration patterns and patenting: Exploring gender distinctions, Research Policy, 45(1), pp. 56-67.
 20. Morgan, R.P., Kruytbosch, C. & Kannankutty, N. (2001). Patenting and invention activity of US scientists and engineers in the academic sector: comparisons with industry, The Journal of Technology Transfer, 26(1-2), pp. 173-183.
 21. Naldi, F., Luzi, D., Valente, A., & Parenti, I.V. et al. (2005). Scientific and technological performance by gender. In: Handbook of quantitative science and technology research. Springer, Netherlands, pp. 299-314.
 22. Narin, F., Hamilton, K.S. & Olivastro, D. (1997). The increasing linkage between US technology and public science, Research Policy, 26(3), pp. 317-330.
 23. Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company, Harvard Business Review, 69, pp. 96-104.
 24. Okoń-Horodyńska, E. & Zachorowska-Mazurkiewicz, A.M. (2015). Innovation, innovativeness and gender - Approaching innovative gender, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi. Economic Sciences, 62(1), p. 1.
 25. Pearson Jr, W., & Fechter, A. (1994). Who Will Do Science? Educating the Next Generation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 26. Stephan, P.E., Gurmu, S., Sumell, A.J., & Black, G. (2007). Who's patenting in the University? Evidence from the survey of doctorate recipients, Economics of Innovation and New Technology, 16(2), pp. 71-99.
 27. Thursby, J.G. & Thursby, M.C. (2005). Gender patterns of research and licensing activity of science and engineering faculty, The Journal of Technology Transfer, 30(4), pp. 343-353.
 28. Toribio, R. & Puentes, C. (2016). The effects of gender on the quality of university patents and public research centres in Andalusia: Is it better with a female presence?, Economics and Sociology, 9(1), pp. 220-236.
 29. Whittington, K.B. & Smith-Doerr, L. (2005). Gender and commercial science: Women's patenting in the life sciences, The Journal of Technology Transfer, 30(4), pp. 355-370.
 30. Wisła, R. & Sierotowicz, T. (2015). Gender in the creation of intellectual property of the selected European Union countries, Economics and Sociology, 8(2), pp. 115-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.024.6705
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu