BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babuśka Ewa W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych
Organization of Work of Reporting, Control And Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (8), 2016, nr 307, s. 22-33, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość, Kontrola finansowa
Financial statements, Accounting, Financial control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje organizację prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych koniecznych do zapewnienia oczekiwanej jakości informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych (informacji finansowych), ukazujących sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek. Syntetyczne przedstawienie organizacji wymienionych prac w rozbiciu na etapy z użyciem metody opisowo-analitycznej wskazują, że spójna, harmonijna i skoordynowana organizacja tych prac zmierza do integracji sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdań finansowych oraz przesądza o jakości informacji wynikających ze sprawozdań finansowych jednostek.(abstrakt oryginalny)

The article describes the organization of the work of reporting, control and analytical and auditing necessary to ensure the desired quality of the information disclosed in the financial statements (financial information), showing the financial position and profit or loss. Synthetic presentation of the organizations listed work broken down into stages using descriptive-analytic method shows that a coherent, harmonious and coordinated organization of work aims to integrate the method of preparation, analysis and audit of financial statements, and determines the quality of information derived from the financial statements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Fedak Z. (2015), Roczne sprawozdanie finansowe - postać, zatwierdzanie, udostępnianie, s. 5-20 oraz Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego [w:] Zamknięcie roku 2015, "Rachunkowość", wydanie specjalne, s. 21-38.
 3. Gabrusewicz W., Gabrusewicz P. (2015), Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Helin A., Szymański K.G. (2005), Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 6. Krzywda D. (red.) (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, wyd. II zm., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 7. Micherda B., Stępien K. (red.) (2016), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 8. Messner Z. (2002), Recenzja książki T. Kiziukiewicz "Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie", "Rachunkowość", nr 9, s. 54.
 9. Płóciennik-Napierała J. (2004), Mechanizmy kontrolne rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 10. Sawicki K. (red.) (2009), Podstawy rachunkowości, wyd. V zm., PWE, Warszawa.
 11. Uryga J., Bienias I. (2005), Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. Nr 121, poz. 591; tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.
 13. Winiarska K. (red.) (2011), Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 14. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2011) [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu