BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowynia Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kierunki bezpośrednich inwestycji zagranicznych funduszy venture capital w Polsce
Destinations of Foreign Direct Investment Venture Capital Funds in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (8), 2016, nr 307, s. 46-59, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Fundusze venture capital, Private equity
Direct investments, Venture capital funds, Private equity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zbadanie geograficznych i branżowych kierunków bezpośrednich inwestycji zagranicznych funduszy venture capital, zarejestrowanych w Polsce w poszczególnych latach. Analiza obejmuje trzy zmienne: czas, miejsce oraz branżę gospodarczą. Badania zostały oparte na analizie ilościowej 22 funduszy venture capital, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które w latach 1990-2016 posiadały przynajmniej jedną inwestycję zagraniczną w swoim portfelu. W konsekwencji analiz autorka ocenia trendy, jakie następują w poszczególnych okresach przy wyborze miejsca oraz branży gospodarczej przez polskie fundusze venture capital. Swoimi badaniami stara się także wypełnić lukę w literaturze odnośnie polskich inwestycji zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to investigate what were in different years geographical and sectoral destinations of foreign direct investment venture capital funds registered in Poland. Analysis of the author assesses the trends that occur in different periods in the selection of the place and the economic sector by the Polish venture capital funds. Also examines whether there is a connection between the region/country and industry during the investment process. In other words, if you say the dominance of certain regions/country when choosing a particular industry. In the article the author characterizes the specificity of venture capital as an alternative form of financing enterprises in Poland. Marked differences between Western European and American model of centure vapital and private equity and Polish model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A. (2013), Venture capital w finansowaniu inwestycji podwyższonego ryzyka w warunkach kryzysu [w:] A. Uziębło (red.), Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk, s. 29-42.
 2. Grzywacz J., Okońska A. (2005), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 3. Niosi J. (2014), Venture Capital in Canada [w:] A. Pyka, H.-P. Burghof (eds.), Innovation and Finance, Routlege, Stany Zjednoczone, s. 172-183.
 4. Panfil M. (2005), Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa.
 5. Podedworny H., Żynel M. (2000), Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 6. Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M. (2011), Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa.
 7. Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje Private equity/Venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 8. Tamowicz P. (1995), Fundusze inwestycyjne typu venture capital. Narodziny i rozwój. Warunki rozwoju venture capital w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 9. Węcławski J. (1997), Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 10. Wrzesiński M. (2006), Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Raport European Private Equity Activity Data 2007-2015, European Venture Capital Association, http://www.investeurope.eu/research/activity-data/annual-activitystatistics/ (dostęp: 1.11.2016).
 12. [www 1] www.psik.pl (dostęp: 5.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu