BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Russel Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Obciążenia fiskalne rodzin w Polsce na tle państw UE
Fiscal Burden of Polish Families in Comparison to the EU Member States
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 1 (45), s. 113-133, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka wobec rodziny w Polsce
Słowa kluczowe
Rodzina, Dzietność kobiet, Ulgi podatkowe, Podatki, Obciążenia podatkowe, Dochody z pracy
Family, Women's fertility, Tax incentives, Taxes, Tax burdens, Labour income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy, na ile polski system podatkowy wspiera rodziców w wychowywaniu ich dzieci poprzez zróżnicowanie sytuacji gospodarstw domowych, które podejmują wysiłek organizacyjny i finansowy niezbędny do prawidłowego wychowania przyszłych pokoleń Polaków. W artykule zaprezentowane zostaną obciążenia dochodów na przykładzie najliczniejszej grupy podatników rozliczających się z fiskusem według skali podatkowej, zakres bezpośredniego wsparcia finansowego, na jakie może liczyć rodzina w Polsce, jak również obciążenia fiskalne rodzin podatkami pośrednimi.(fragment tekstu)

The paper discusses selected issues related to fiscal burden placed on the Polish families in light of concerns over Poland's falling fertility rate which belongs to the lowest in the UE and the world. The author claims that one of the major reasons for that is an inefficient support to the families with children. This article analyses whether the fiscal system in Poland distinguishes people who bear significant costs associated with raising children. It presents Poles' tax burden on labour income through the example of the largest group of taxpayers paying taxes under the relevant income tax scale, the scope of direct financial support to Polish families, as well as their fiscal burden associated with direct taxes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolkowiak I., Zdolność płatnicza a podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, A. Pomorska (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 2. Cieślak-Wróblewska A., Wsparcie rodzin: Polska w ogonie, "Rzeczpospolita" z 4 listopada 2015 r.
 3. Dobrowolska B., Ekonomiczne konsekwencje opodatkowania konsumpcji indywidualnej w procesie integracji z Unią Europejską, praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, 2008.
 4. Dobrowolska B., Starzyńska W., Modele obciążeń podatkami pośrednimi jako narzędzie badania redystrybucyjnych efektów funkcjonowania podatków konsumpcyjnych [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, J. Ostaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 5. Henman P., Updated Costs of Children Using Australian Budget Standards, University of Queensland, 2005.
 6. Finanse, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013.
 7. Guziejewska B., Dysfuncje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 10.
 8. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego za 2014 rok, Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, Warszawa, październik 2015 r.
 9. Krajewska A., Krajewski P., Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 248.
 10. Kulicki J., Otoczenie fiskalne rodziny w Polsce, seria "Analizy BAS" nr 11 (55), 2011, s. 4, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 11. Najwyższa Izba Kontroli, Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 1998, 1999, 2013 i 2014, https://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
 12. Preferencje podatkowe w Polsce, nr 5, Ministerstwo Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4245146/20150506_preferencje+podatkowe+ w+Polsce.pdf.
 13. Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE, PwC, listopad 2015 r.
 14. Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, 2013, LEX.
 15. Taxing Wages 2015, OECD.
 16. Trzeciakowski R., Zajkowska O., Program "Rodzina 500+" - niewielkie korzyści, wysokie koszty, Analiza FOR, 3 grudnia 2015 r.
 17. Wyrok ETS z 28 października 2010 r., sygn. C-49/09.
 18. Http://www.wprost.pl/ar/511992/Hardt-dla-Wprost-Do-bolu-ekonomicznie-o-rodzinach.
 19. Http://www.finanse.egospodarka.pl/31376,Ile-kosztuje-wychowanie-dzieci-w-Polsce,2,48,1.html.
 20. Https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/updated_costs_of_children.pdf.
 21. Http://ec.europa.eu/eurostat.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu