BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Ireneusz C. (Polska Akademia Nauk; Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Kilka uwag w sprawie sporu prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki
Some Comments on Dispute Between the President of the Office of Competition and Consumer Protection and the Polish Chamber of Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 137-144
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka, Regulacje prawne, Ochrona konsumenta
Tourism, Legal regulations, Consumer protection
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polska Izba Turystyki
,
Abstrakt
W artykule dokonano analizy prawnej sporu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki wokół podania do publicznej wiadomości przez Urząd treści raportu z kontroli biur podroży. W załączniku do raportu znalazł się spis ponad 100 organizatorów turystyki, którzy mieli posługiwać się niedozwolonymi klauzulami umownymi. Urząd wskazał, jakie konkretne działania prawne podjął w odniesieniu do każdego z podmiotów. Polska Izba Turystyki kwestionowała zarówno legalność przeprowadzonej kontroli, jak i publikację jej wyników. Autor artykułu uważa, że zarzuty Izby są nieuzasadnione. Czynności kontrolne zostały podjęte w ramach postępowania wyjaśniającego, a do publikacji doszło na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Same czynności kontrolne miały natomiast charakter wstępny, co nie wymagało zastosowania przepisów i gwarancji procesowych powiązanych z postępowaniami kończonymi decyzją administracyjną. (abstrakt oryginalny)

Article provides a legal analysis of the dispute between the President of the Office of Competition and Consumer Protection and the Polish Chamber of Tourism. This dispute followed the publication by the Office in June 2008 of its report containing the results of a control of the tourist services agencies. In an appendix to the report the Office identified more than 100 tourist agencies which allegedly made use of unfair contract clauses. The Office specified what legal action it had decided to initiate under Polish law against each agency. The Chamber put into question both the legality of the control and the report's publication. The author of the article is of the opinion that the Chamber's arguments are not convincing. The controlling activities had been undertaken within the framework of explanatory proceedings and the publication was authorised by the Act on public access to information. Additionally, as the controlling activities were of a preliminary character, they did not require the application of procedural guarantees as is in case of administrative proceedings that culminate in issuing an administrative decision. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/raporty/.
  2. http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/.
  3. M. Jaśkowska, A. Wróbel (2000) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków, s. 675 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu