BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa-Klimek Magdalena (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zasady gospodarowania przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej
Social Activity of an Employer Financed from the Social Benefit Fund
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 145-155, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Zakładowy fundusz socjalny, Regulacje prawne, Prawo pracy, Rekreacja
Company's social fund, Legal regulations, Labour law, Recreation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powinność zaspokajania przez pracodawców bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników, wyrażona w art. 16 kodeksu pracy, należy do podstawowych zasad prawa pracy. Reguła ta nakłada na wszystkich pracodawców, w tym także prywatnych, powinność wykonywania określonych funkcji społecznych w ramach posiadanych możliwości i warunków. Konkretyzację wspomnianego obowiązku stanowi ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która w sposób precyzyjny określa podmioty obowiązane do tworzenia funduszu, sposób gromadzenia oraz dystrybuowania jego środków. Niniejszy artykuł w sposób syntetyczny przybliża te zasady. (abstrakt oryginalny)

One of the fundamental rules of Polish Labor Law, stated in art. 16 of the Labor Code, is duty of satisfying life, social and cultural needs of the employees. The aforementioned rule obliges all employers, including private entities, to fulfill some social functions, pursuant to employer's possibilities and its financial standing. The specification of this duty is defined in the Social Benefits' Fund Act, which includes the definition of entities obliged to form the social benefits' fund, the way of collecting its fund and the manner of its expending. This article describes these rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielek-Łubińska E. (2004) [w:] Wagner B., red., Kodeks pracy, komentarz, ODDK Gdańsk, s. 13-36.
  2. Florek L. (2008) Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, PiZS, nr 1, s. 21-25.
  3. Fyszemberg D. (1997) Wyjaśnienia dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Sł. Pracownicza, nr 2, s. 20-22.
  4. Jaśkowski K., Maniewska E. (2007) Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, System Informacji Prawnej Lex Omega.
  5. Martuszewicz, A. (2007) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa.
  6. Mrozowska M. (2001) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Prawo Pracy, nr 11, s. 10-14.
  7. Sierpowska I. (2007) Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w świetle zmian ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, M.P.Pr., nr 6, s. 294-298.
  8. Skoczyński J. (2009), Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, System Informacji Prawnej Lex Polonica Perfecta.
  9. Sobczyk A. (2004) [w:] Wagner B., red., Kodeks pracy, komentarz, ODDK Gdańsk, s. 57-58.
  10. Zieliński T., red. (2003) Kodeks pracy: komentarz, ABC, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu