BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Olga (Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa)
Tytuł
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do zdobywania wiedzy przez osoby chore na stwardnienie rozsiane
Use of Modern Information Technologies for Acquiring New Knowledge by Different Aged People with Multiple Sclerosis
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 10, s. 71-88, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Cyberprzestrzeń, Osoby niepełnosprawne, Kształcenie niepełnosprawnych, Zdalne nauczanie
Cyberspace, Disabled people, Education for disabled people, e-learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od dawna literatura przedmiotu wskazuje, że e-learning jest dobrą formą kształ - cenia dla osób z niepełnosprawnościami, ze względu na ominięcie dzięki niej niektórych prze - szkód napotykanych przez osoby niepełnosprawne w realnym świecie. Jednostka chorobowa jaką jest stwardnienie rozsiane (SM) bardzo często jest przyczyną niepełnosprawności wśród tzw. młodych dorosłych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań do - tyczących wykorzystania kursów e-learningowych przez osoby chore na stwardnienie rozsiane(abstrakt oryginalny)

Literature, since a long time, indicates that e-learning turned out as a good form of education for people with disabilities, due to the bypass through some of the obstacles faced by persons with disabilities in the real world. A disease which is multiple sclerosis (MS) is a very common cause of disability among the so-called "young adults". The purpose of this article is to present the results of studies on the use of e-learning courses for people with multiple sclerosis(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska, A.: Nowe kompetencji nauczycieli w zakresie możliwości i niebezpieczeństw cyberprzestrzeni. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.). Warszawa: Difin 2014.
 2. Bednarek, J.: Media w edukacji na odległość osób niepełnosprawnych. W: Media i edukacja w dobie integracji, W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red). Poznań: eMPi2 2002.
 3. Bednarek, J.: Media w nauczaniu. Warszawa: Mikom 2002.
 4. Bednarek, J.: Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. APS 2005.
 5. Bonek, R., Maciejek, Z.: Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego. "Aktualności Neurologiczne" 2009, cz. 9, nr 2.
 6. Dejnaka, A.: Internet bez barier - accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania" 2012, nr 2.
 7. Dz.U. z 2012 r. poz. 526.
 8. Hankała, A.: Zagrożenie dla osób niepełnosprawnych związane z korzystaniem z mediów elektronicznych. W: Cyberświat możliwości i zagrożenia, J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2009.
 9. Hyla, M.: E-learning. Od pomysłu do rozwiązania. Kraków: Solidex 2003.
 10. Hyla, M.: Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2005.
 11. Juszczyk, S., Podstawy informatyki dla pedagogów, Kraków: Impuls 1999.
 12. Lubina, E.: E-kształcenie szansą na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym. "E-mentor" 2007, nr 3.
 13. Ordyńska, O.: Materiały szkoleniowe Ośrodka Renowator: Dydaktyk medialny, t. 1. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam" 2007.
 14. Ordyńska, O.: Metodyka tworzenia elektronicznych kursów - wybrane problemy, ABC.IT 2/2004. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam" 2004.
 15. Pawłowska, O.: WCAG 2.0 w e-learningu - wymagania dla równości. "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2015, nr 1(88).
 16. Seale, J.K.: E-learning and Disability in Higher Education: Accessibility Research and Practice. Routledge 2014.
 17. Siemieniecki, B.: Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2001.
 18. Ślusarczyk, C.: Dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych."E-mentor" 2005, nr 2 (9).
 19. Tanaś, M.: Edukacyjne zastosowanie komputerów, 20. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum NAUKOWE "CZŁOWIEK-MEDIA-EDUKACJA", Kraków 2010.
 20. Serwis poświęcony tworzeniu stron internetowych dostępnych dla każdego http://dostepnestrony.pl/, [dostęp 15.09.2015].
 21. Omówienie standard dostępności stron internetowych http://wcag20.widzialni.org/, [dostęp 15.09.2015].
 22. Web Accessibility Initiative (WAI) http://www.w3.org/WAI/ [dostęp 15.09.2015].
 23. Następstwa psychologiczne diagnozy nieuleczalnej choroby na przykładzie stwardnienia rozsianego http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=562, [dostęp 9.09.2015]
 24. How WCAG 2.0 Differs from WCAG 1.0 http://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/diff.php, [dostęp 15.09.2015].
 25. Świat chorych na SM 2014. Raport z badania jakościowego http://www.sm-walczosiebie.pl/wp-content/uploads/2013/05/DBM_Telescope_SM_2014_raport_04.04.2014.pdf.[dostęp 16.09.2015].
 26. Niepełnosprawni a gry http://stacjakultura.pl/6,35,8480,Niepelnospraw-ni_a_gry,artykul.html [31.08.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu