BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielki Rafał (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Informatyczne wsparcie kryminalistycznych analiz informacji
It Support for Forensic Information Analysis
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 10, s. 89-103, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Oprogramowanie, Kryminalistyka
Information science, Software, Criminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podejmowana jest tematyka informatycznego wsparcia krymina - listycznych analiz informacji. Ze względu na ogrom następujących przemian społeczno-gospo - darczych rośnie znaczenie implementacji nowych rozwiązań we współczesnej kryminalistyce. Rozwój technologiczny wymusza na organach ścigania korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz anali - zy śledczej. Obszarem dostrzeżonym w sektorze prywatnym są rozwiązania mobilne - skupione wokół telefonów komórkowych - które wciąż stanowią niewykorzystany w pełni potencjał na gruncie przeciwdziałania przestępczości(abstrakt oryginalny)

The article presents IT support for forensic information analysis. The study is under - taken subject IT support forensic analysis of information. Due to the enormity of the following socio-economic changes importance is increasing implementation of new solutions in modern forensics. Technological development obliges law enforcement agencies to use modern IT solutions in order to analyze information, including criminal analysis and intelligence analysis. Service sector already noticed importance of mobile solutions - focused on smartphones which still represent untapped full potential on the basis of crime prevention(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bach, W.: Kryminalistyczny potencjał nowych technologii. "Problemy Kryminalistyki" 2000, nr 228.
 2. Bex, F.J., Verheij, B.: Story Schemes for Argumentation about the Facts of a Crime. Computational Models of Narrative: Papers from the The AAAI Fall Symposium (FS-10-04). Menlo Park: AAAI 2010.
 3. Burkitt, F.: A Strategist's Guide to the Internet of Things. "Strategy+Business" 2014, nr 77.
 4. Chlebowicz, P., Filipkowski, W.: Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2011.
 5. Encyclopedia of Forensic Science, J.A. Siegel (red.). Amsterdam: Elsevier 2013.
 6. Gant, J.F. et al.: The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things. IDC 2014.
 7. Gottlieb, S.L., Arenberg, S., Singh, R.: Crime Analysis: From First Report to Final Arrest. Montclair: Aplha 1994.
 8. Gruza, E., Goc, M., Moszczyński, J.: Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych. Warszawa: ŁOŚGRAF 2008.
 9. Hand, D.J., Mannila, H., Smyth, P.: Principles of data mining (Adaptive computation and machine learning, Cambridge: A Bradford Book 2001.
 10. Ibek, A.: Teoretyczne podstawy analizy kryminalnej. W: Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, J. Konieczny (red.). Warszawa: C.H. Beck 2012.
 11. Kasprzak, W.: Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne. Warszawa: Difin 2015.
 12. Konieczny, J.: Zagadnienia wprowadzające. W: Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, J. Konieczny (red.). Warszawa: C.H. Beck 2012.
 13. Newburn, T., Williamson, T., Wright, A.: Handbook of Criminal Investigation, Oxford: Willan Publishing 2007.
 14. Nissan, E.: Computer Applications for Handling Legal Evidence, Police Investigation and Case Argumentation, vol. 1, London: Springer 2012.
 15. Walton, D.: Argumentation Methods for Artificial Intelligence in Law, Heidelberg: Springer 2005.
 16. Warnke, P., Mobile forensics zmienia urządzenia przenośne w dowody, Magazyn Informatyki Śledczej Bezpieczeństwa IT, 2014, nr 24.
 17. Bex F., Argument Mapping and Storytelling in Criminal Cases, Voxpopulii, Cornell University Law School, https://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/04/16/argument-mapping-and-storytelling-in-criminal-cases/, [dostęp: 21.01.2016].
 18. http://discovery.dundee.ac.uk/portal/en/research/araucaria-software-for-argument-analysis-diagramming-and-representation(1e9e5fc0-2c7b-4f14-818c-624257205eef ).html, [dostęp: 21.01.2016].
 19. http://freeandroidforensics.blogspot.com/2014/11/using-autopsy-to-examine-android-image.html, [dostęp: 21.01.2016].
 20. http://imag.malavida.com/mvimgbig/download/araucaria-13131-1.jpg, [dostęp: 21.01.2016].
 21. http://ova.arg-tech.org, [dostęp: 21.01.2016].
 22. http://www.arg-tech.org/wp-content/uploads/2015/04/ova2-ss.png, [dostęp: 21.01.2016].
 23. http://www.mobiledit.pl/forensic/mobiledit-forensic/, [dostęp: 21.01.2016].
 24. http://www.oxygen-forensic.com/en/products/oxygen-forensic-detective/detective/call-data-records, [dostęp: 21.01.2016] .
 25. http://www.sleuthkit.org/autopsy/features.php, [dostęp: 21.01.2016].
 26. http://www.softpedia.com/get/Internet/Telephony-SMS-GSM/MOBILedit-Forensic-with-Searchtool-Lite.shtml,[dostęp: 21.01.2016].
 27. http://www-03.ibm.com/software/products/pl/analysts-notebook,[dostęp:21.01.2016].
 28. https://www.guidancesoftware.com/products/Pages/encase-forensic/overview.aspx
 29. Jadczak, A.: SAS Forum Polska 2015: Analityka kluczem do innowacyjnych usług, ITwiz, (http://itwiz.pl/sas-forum-polska-2015-analityka-kluczem-in-nowacyjnych-uslug/),[dostęp: 21.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu