BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Hoffmann Romuald (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Napiórkowski Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
The Risk Analysis and the Risk Management as Basic Components of the Safety Management System of the Organization
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 321-336, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Risk analysis, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy podejmują problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Podkreślają wagę i znaczenie prowadzenia ciągłej analizy istotnych czynników ryzyka, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także przegląd procesu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem tzw. "dobrych praktyk" mających w nim zastosowanie. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.(abstrakt autora)

In the article authors are taking issues of the risk analysis and of risk management in the generally understood organization and of the influence on her safety. They are emphasizing the weight and the significance of conducting constant analysis of essential risk factors, their identification and the manner with them. The article contains also an inspection of the process of the risk management with so-called taking into account "best practices" being applicable to it. The summary is showing positive consequences of leading the process of the risk management by organizations, as well as the problems associated with his practical accomplishment.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT.
 2. Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 3. Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer Polska.
 4. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organiza-cji, Uczelnie Techniczne.
 5. Patrick O. (2009), ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines, 06.
 6. PKN-ISO GUIDE 73, Zarządzanie ryzykiem - Terminologia.
 7. PN ISO/IEC 27005, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 8. PN-ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
 9. Sienkiewicz P. (2007), Badania naukowe bezpieczeństwa systemów, w: Wyzwania bez-pieczeństwa cywilnego XXI wieku - Inżyniera działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Wyd. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. Warszawa.
 10. Stanik J., Kiedrowicz M., Selected aspects of risk management in respect of security of the document lifecycle management system with multiple levels of sensitivity, w: Infor-mation Management in Practice 2015, red. B.F. Kubiak, J. Maślankowski, Chapter 18, s. 231-251
 11. http://software.softblue.pl/content/system-zarzadzania-ryzykiem-1.
 12. www.coso.org [dostęp 10.06.2010].
 13. www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Polish.pdf [dostęp 05.2010].
 14. www.ferma.eu/AboutFERMA/ARiskManagementStandard/tabid/195/Default.aspx.
 15. www.4pm.pl/upload/artykuly/InLab.pdf.
 16. www.ryzyko.biz/standardy_zarzadzania_ryzykiem.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu