BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierczak-Korzeniowska Beata (Uniwersytet Rzeszowski), Gołembski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Benchmarking in the Process of Creating a Culture Of Innovation in Hotel Companies
Źródło
Economics and Business Review, 2017, vol. 3 (17), nr 2, s. 101-113, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Model LBG, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Marketing usług hotelarskich, Badanie turystyki, Marketing turystyczny
Benchmarking, London Benchmarking Group model, Hotel industry, Hotel services, Hotel services marketing, Tourism research, Tourism marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D23, L83, L84, M14, O31, Z32
summ.
Abstrakt
The literature very rarely touches upon the issue related to the influence of benchmarking in shaping a culture of innovation in companies. Culture is understood as the tendency to proinnovative activities and promoting favourable entrepreneurial and creative attitudes. The effect of building a culture of innovation includes the constant sharing of knowledge and the ability to see and then use the company's market opportunities. Therefore, this article attempts to identify those activities and behaviours which would be a testimony of a broad culture of innovation and, at the same time, the result of the application of benchmarking in the hotels researched. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski, J. (1998). Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, Personel, 6, 54-56.
 2. Bhutta, K. S., & Huq, F. (1999). Benchmarking - best practices: an integrated approach, Benchmarking: an International Journal, 6(3), 254-268.
 3. Burnewicz, J. (2003). Benchmarkingowe instrumenty badań systemów transportowych, Studia nad Transportem i Logistyką, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinations and moderators, Academy of Management Journal, 34(3), 555-590. doi: 10.2307/ 256406.
 5. Eskiler, E., Ekici, S., Soyer, F., & Sari, I. (2016), The relationship between organizational culture and innovative work behavior for sports services in tourism enterprises, Physical Culture and Sport. Studies and Research, 69(1), 53-64. doi: 10.1515/pcssr-2016-0007.
 6. Farazmand, A. (2004). Innovation in strategic human resource management: building capacity in the age of globalization, Public Organization Review, 4(1), 3-24. doi: 10.1023/B:PORJ.0000015649.54219.b7.
 7. Ferraresi, A. A., Quandt, C. O., dos Santos S. A., & Frega J. R. (2012). Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, Journal of Knowledge Management, 5, 688-701.
 8. Gadomska-Lila, K. (2011). Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, Współczesne Zarządzanie, 1, 128-129.
 9. Garvin, D. A. (1993). Building a learning organization, Harvard Business Review, 71(4), 78-91.
 10. Gierczak, B. (2012). Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdowymi na terenie Rzeszowa, Folia Turistica, 26, 149-162.
 11. Gierczak, B. (2014). Management methods and concepts for building competitive advantage in hospitality companies, Polish Journal of Sport and Tourism, 21(3), 178-183. doi:10.2478/pjst-2014-0018.
 12. Gierczak, B. (2015). Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lotniczym, Organizacja i Zarządzanie, 1(29), 59-76.
 13. Gołembski, G., & Majewska, J. (2015). Wpływ globalnego kryzysu w gospodarce na trendy rozwoju sprzedaży w hotelach. In G. Gołembski at. al (Eds.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, Warszawa, PWN,149-165.
 14. Huczek, M. (2011). Kultura innowacyjna organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 1, 39-49.
 15. Kamande, A. G. (1997). Benchmarking of performance measure used in UK engine plants. Msc thesis, Cranfield University, Cranfield, 26.
 16. Kaufmann, A., & Todtling, F. (2002). How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the region of upper Austria, Technovation, 22(3), 147-159. doi:10.1016/S0166-4972(00)00081-X.
 17. Kowalczyk, L. (2003). Benchmarking w zarządzaniu usługami publicznymi, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 23(964), 112-121.
 18. Kowalska-Roszyk, G. (2007). Wpływ innowacji na pozycję konkurencyjną firmy. In H. G. Adamkiewicz-Drwilło (Ed.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej), Warszawa, PWN, 176-180.
 19. Miczyńska-Kowalska, M. (2005). Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1086, 183-191.
 20. Milohnic, I., & Cerovic, Z. (2007). Benchmarking and quality of small hotels in Croatia: An explorative study, Menagement 2(1), 25-35.
 21. Niedzielski, P., & Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 23-24.
 22. Nowacki, R. (2010). Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność. In R. Nowacki, (Ed.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa, Difin, 27-31.
 23. Nowacki, R., & Staniewski, M. W. (2012). Innovation in the management of SMEs in the service sector in Poland, Amfiteatru Economic, 14(6), 755-773.
 24. Ochojski, A. (2006). Przedsiębiorczość sektora publicznego a konkurencyjność i rozwój regionu. In A. Klasik (Ed.), Konkurencyjność a rozwój regionalny, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 291.
 25. Paget, E., Dimanche, F., & Mounet, J. P. (2010). A tourism innovation case. An actornetwork approach, Annals of Tourism Research, 37(3), 828-847.
 26. Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN, 222.
 27. Polding, B. E. (2016). Creating an innovative culture, Journal of Leadership Studies, 10(1), 68-69. doi: 10.1002/jls.21451.
 28. Popławski, W. (2007). Kultura innowacyjna i jej znaczenie w kreowaniu przewagi przedsiębiorstwa. In H. G. Adamkiewicz-Driwiłło (Ed.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, PWN, 103.
 29. Radnor, Z., & Robinson, J. (2000). Benchmarking innovation. A short report, Creativity and Innovation Management, 9(1), 3-11. doi: 10.1111/1467-8691.00153.
 30. Roffeei, S. H.M., Kamarulzaman, Y., & Yusop, F. D. (2016). Innovation culture in higher learning institutions: A proposed framework, Procedia - Social and Behavioral Sciences 219, 401-408. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.05.064.
 31. Rogers, D. M. (1962). Diffusion of innovation, New York, Free Press, 13.
 32. Rudawska, I. (2009). Innowacyjność sektora usług. In I. Rudawska, M. Soboń, (Eds.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa, Difin.
 33. Schumpeter, J. A. (1991). Comments on a plan for study of the entrepreneurship. In R. Swedberg (Ed.), Economics and sociology of capitalism, Princeton, 408, Princeton University Press.
 34. Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2004). A benchmarking scheme for supply chain collaboration, Benchmarking: An International Journal, 11(1), 9-30, doi: http:// dx.doi.org/10.1108/14635770410520285.
 35. Sorensen, F. (2007). The geographies of social network and innovation in tourism, Tourism Geographies 9(1), 22-48. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14616680601092857.
 36. Talke, K., Salomo, S., & Kock, A. (2011). Top management team diversity and strategic innovation orientation: The relationship and consequences for innovativeness and performance, Journal of Product Innovation Management, 28, 819-832, doi: 10.1111/j.1540-5885.2011.00851.x.
 37. Wojdacki, K. (2014). Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna, Handel Wewnętrzny 2(349), 103-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1641
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2017.2.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu