BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rezerwy jako źródło finansowania aktywów spółek górniczych
Provision as a Funding Source for Mining Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (8), 2016, nr 307, s. 103-114, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy, Źródła finansowania
Reserves, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rezerwy stanowią przyszłe zobowiązania spółki i tworzone są w spółkach na odroczony podatek dochodowy, na świadczenie pracownicze oraz na inne zobowiązania i obciążenia wynikające najczęściej z rozwiązań prawnych. Rezerwy mogą być szeroko wykorzystane w firmach jako narzędzia kreowania wyniku finansowego, zabezpieczenia przed ryzykiem oraz osłony zysku przed podziałem. W części empirycznej artykułu zamieszczone zostały wyniki badań nad rezerwami w spółkach węglowych. Stanowią one 10%-50% pasywów. Tworzone są głównie na likwidację kopalń i usuwanie szkód górniczych oraz na zobowiązania wobec pracowników.(abstrakt oryginalny)

The provisions are the future liabilities of a company and they are made for deferred income tax, retirement benefits or another liabilities which come from the law regulations. The provisions might be widely used tool for creating financial result, risk protection, as well as profit cover against its distribution.. The results from the research held on provisions in mining companies are presented in the empirical part of this paper. They constitute Provisions constitute10%-50% of companies liabilities. They are mostly made for liquidation of the mining companies and disposal of the mining destructions as well as for the employees benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Olchowicz I. (2011), Rachunkowość podatkowa. Vademecum rachunkowości, Difin, Warszawa.
  2. Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe (2014), KSR nr 6, Dodatek nr 8 do Zeszytu Metodycznego Rachunkowości, nr 10.
  3. Sprawozdania finansowe JSW za lata 2008-2014 rok, www.jsw.pl (dostęp: 10.03.2016).
  4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U., Nr 163, poz. 981 z późn. zm.
  5. Walińska E. (2006), Meritum - Rachunkowość i sprawozdanie finansowe, t. I, Wycena bilansowa i ustalenie wyniku finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  6. Walińska E., Bek-Gaik B. (2012), Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 689, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", nr 50.
  7. [www 1] LW Bogdanka, http://ri.lw.com.pl (dostęp: 10.03.2016).
  8. [www 2] Kompania Węglowa, http://bip.kwsa.pl/?id_kat=27 (dostęp: 10.03.2016).
  9. [www 3] KHW, www.khw.pl (dostęp: 10.03.2016).
  10. [www 4] JSW, www.jsw.pl (dostęp: 10.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu