BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uchman Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Neutralność podatkowa transferu zysku w skali międzynarodowej
Tax Neutrality of International Profit Transfer
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (8), 2016, nr 307, s. 115-127, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Podwójne opodatkowanie, Neutralność podatkowa
Double taxation, Tax neutrality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane problemy podatkowe transferu środków pieniężnych, dokonywanego przez firmy w skali międzynarodowej. Zasadą porządkującą była zasada neutralności opodatkowania. Ograniczono się do analizy transferu środków pieniężnych w spółkach kapitałowych. Podkreślono mechanizm podwójnego opodatkowania. Odwołano się też do istniejących teoretycznych rozważań, dotyczących neutralności w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

In the paper the author shows selected tax problems of financial transfer performed by companies internationally. The organizing principle is the one of neutrality of taxation. The analysis has been limited to financial transfers in companies. The double taxation mechanism has been underlined. The author also refers to existing theoretical considerations concerning neutrality in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bond S.R. (2000), Levelling Up or Levelling Down? Some Reflections on ACE and CBIT Proposals, and the Future of the Corporate Tax Base [w:] S. Cnossen (ed.), Taxing Capital Income in the European Union, Oxford University Press, Oxford, s. 161-180.
 2. Bond S.R., Gammie M.J. (1996), Tax Reform to Promote Investment, "Oxford Review of Economic Policy", No. 12, s. 109-117.
 3. Brodzka A. (2013), Agresywne planowanie podatkowe - przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji? "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 30, s. 365-375.
 4. Cnossen S. (1996), Company Taxes in the European Union: Criteria and Option for Reform, "Fiscal Studies", Vol. 17, No. 4, s. 67-97.
 5. Devereux M.P. (2004), Some Optimal Tax Rules for International Portfolio and Direct Investment, "FinanzArchiv", No. 60, s. 1-23.
 6. Devereux M.P. (2000), Issues in the Taxation of Income from Foreign Portfolio and Direct Investment [w:] S. Cnossen (ed.), Taxing Capital Income in the European Union, Oxford University Press, Oxford, s. 110-134.
 7. Devereux M., Pearson M. (1990), Harmonizing Corporate Taxes In Europe, "Fiscal Studies", Vol. 11, No. 1 (February), s. 21-35.
 8. Devereux M., de Moiij R. (2011), An Applied Analysis of ACE and CBIT Reforms in the EU? "International Tax and Public Finance", No. 18(1), s. 93-120.
 9. Gajewski D. (2015), Comparative Analysis of the Economic and Tax-Related Effects Brought About by the Methods of Financing Applied Within the Framework of Thin Capitalization in the OECD Member Countries, "International Journal of Recent Scientific Research", Vol. 6, Iss. 10, October, s. 7103-7110.
 10. Harberger A.C. (1980), Tax Neutrality in Investment Incentives [w:] H.J. Aaron, M.J. Boskin (eds.), The Economics of Taxation, Brookings, Washington D.C., s. 299-313.
 11. Mintz J. (1995), The Corporation Tax, "Fiscal Policy", No. 16(4), s. 23-68
 12. OECD (1991), Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues, Paris.
 13. Shapiro A.C., Sarin A. (2008), Foundations of Multinational Financial Management, Wiley, New Jersey.
 14. Uchman J. (2009), Wybrane uwarunkowania wypłat dywidend w firmach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 549, "Ekonomiczne problemy usług", nr 39, "Finanse 2009 - Teoria i praktyka", "Finanse przedsiębiorstw", s. 131-138.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
 17. Weisbach D. (2014), The Use of Neutralities in International Tax Policy, Oxford University Centre for Business Taxation, Working Paper, No. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu