BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Zmiany rynkowych zachowań gospodarstw domowych w świetle kryzysu finansowego
Changes in the Market Behavior of Households Triggered by the Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 37-50, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Zachowania rynkowe, Zachowania konsumenta
Financial crisis, Market behaviour, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Kryzys gospodarczy nie pozostaje bez wpływu na zachowania konsumentów na rynku oraz na decyzje konsumpcyjne podejmowane przez nich w gospodarstwach domowych. Zmiany te postrzegane są jednoznacznie negatywnie. Konsekwencją dynamiki otoczenia rynkowego konsumentów jest szereg działań dostosowawczych podejmowanych przez gospodarstwa domowe, których członkami są konsumenci. Aktywność ta ma zarówno charakter pasywny, jak i aktywny. Zachowania pasywne polegają na zredukowaniu potrzeb do poziomu posiadanych zasobów i ochronie zaspokojenia potrzeb podstawowych. Postawy aktywne z kolei związane z dostosowywaniem się konsumentów do zmian przebiegać mogą wewnątrz i na zewnątrz gospodarstw domowych. Działania konsumentów wewnątrz gospodarstw domowych polegają w szczególności na stosowaniu nowych sposobów zaspokojenia potrzeb i racjonalizacji gospodarowania zasobami rzeczowymi. Zaś w przypadku aktywności na rynku konsumenci dążą do nabywania produktów tańszych oraz w ramach sezonowych obniżek cen i promocji sprzedaży. Zmiany w zachowaniach związane mogą być również ze zdobywaniem dodatkowych środków na realizację potrzeb przez zwiększenie aktywności na rynku pracy lub zaciąganie różnego rodzaju kredytów lub pożyczek. Niezwykle rzadko konsumenci decydują się na sprzedaż składników infrastruktury swego gospodarstwa domowego. Ponadto przeprowadzone analizy pozwoliły wyodrębnić 3 różne typy zachowań konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego, tj. zachowanie nieodpowiedzialne, któremu przeciwstawić można zachowania przezorne, a także zachowania zachowawcze.(abstrakt oryginalny)

Changes occurring in markets as a consequence of the global financial crisis do not leave the behavior of households intact, but force consumers to take a number of adaptive steps. Bearing in mind the fact that scientific and journalistic literature focuses on the influence of the financial crisis on business activities, and a number of studies measure its influence on the economic situation of consumers and job losses, the author of the paper concentrates on determining the influence of the financial crisis on changes in consumer decisions in the market and in the household. These changes are of either passive and proactive character. Passive behavior involves adjusting the needs to the level of resources owned and satisfying only basic needs. Proactive behavior, related to the ability of consumers to adapt to changes, may, on the other hand, be observed inside and outside the household. Consumer behavior inside the household involves rationalizing the use of material resources. Consumers may also change their behavior in the market. They tend to buy cheaper products, and take advantage of seasonal price reductions as well as all forms of sales promotions. Changes in behavior may also be associated with the pursuit of additional funds for consumption through increased activity in the labor market or by taking out loans to buy particular products. Hardly ever do consumers in any country sell off household assets. It is also possible to identify three types of consumer behavior triggered by the financial crisis, i.e. irresponsible, wise, and conservative ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang S.H., Leong S.M., Kotler Ph., The Asian Apocalyptse: Crisis Marketing for Consumers and Businesses, "Long Range Planning" 2000, No. 33.
 2. Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Ossolineum, Wrocław 1977.
 3. Blackwell R.D., Miniard P.W., Engel, J.F., Consumer behavior, Harcourt College Publishers, Fort Worth 2001.
 4. Desvaux G., Regaout B., Labaye B., Yu F., Mednonca, L., Beating the Recession: Buying into New European consumer Strategies, McKinsey Global Institute 2009.
 5. Frątczak-Rudnicka B., Konsument w gorszych czasach, cz. 1, "Marketing w Praktyce", 2009, nr 4.
 6. Galioto M.F., What Post-Recession Behavior Means for Marketers Today, "Marketing News", 9.03.2009.
 7. Górniak J., My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000.
 8. Kędzior Z., Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice 1998.
 9. Kieżel E., Badanie rynku a decyzje gospodarstw domowych, w: Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 10. Kieżel E., Zachowania polskich konsumentów w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, WAIP, Warszawa 2009.
 11. Kotler Ph., Casline, J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MTBiznes, Warszawa 2009.
 12. Krzyżanowska M., Tkaczyk J., Zachowania nabywców w czasach kryzysu - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, Warszawa 2010.
 13. Lewis H., Issues, Trends and Challenges Facing the Food and Drink Industry - Forecasts to 2014, a just-food report, Aroq Ltd, March 2009.
 14. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walusiak, AE, Wrocław 2004.
 15. Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, UW, Warszawa 1980.
 16. Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej, red. J. Brzeziński, UAM, Poznań 1993.
 17. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE Kraków, Kraków 1996.
 18. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, AE, Katowice 2000.
 19. Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 2004.
 20. Shaw F., Uncertainty and the New Consumer, "Foresight" 2002, Vol. 4, No. 6.
 21. Sztemberg M., Konfirmacyjna analiza czynnikowa jako weryfikacja eksploracyjnej analizy czynnikowej, w: Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, red. M. Walusiak, AE, Wrocław 2000.
 22. Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, UAM, Poznań 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu