BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarka Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych
Specificity and Complementarity of Quantitative and Qualitative Research
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 3, s. 16-27, rys., bibliogr. s. 26-27
Słowa kluczowe
Metody ilościowe, Badanie jakościowe, Statystyka
Quantitative methods, Qualitative research, Statistics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C18, C83, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważane są wzajemne powiązania badań ilościowych i jakościowych. W pierwszej kolejności zdefiniowano istotę i założenia tych badań oraz dokonano porównań pomiędzy nimi w oparciu o zasady filozofii, kwalimetrii (działu nauki zajmującego się teorią jakości) oraz statystyki. Następnie omówiono różnice występujące pomiędzy obydwoma rodzajami badań w kontekście planowanych zadań badawczych. W dalszej części opracowania opisano możliwości skutecznego łączenia badań ilościowych i jakościowych w procesie triangulacji. (abstrakt oryginalny)

This article examines the interrelationships between quantitative and qualitative research. Firstly, the essence and assumptions of quantitative and qualitative research methods were defined and the comparison between them was made on the basis of philosophy, quality metrology (a branch of science dealing with quality theory) and statistics. Moreover, the differences between the two types of research were discussed in the context of the planned experiments and empirical research. In the next part of the study, the possibilities of effective integration of quantitative and qualitative research in the process of triangulation were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baborski, A. (1979). Teoria języków formalnych a modelowanie systemów dynamicznych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 157. Wrocław, s. 31.
 2. Barbour, R.S. (1988). Mixing qualitative methods. Qualitative Research, vol. 8, no. 3, s. 352-361.
 3. Bazeley, P. (2004). Issues in mixing qualitative and quantitative approaches to research. W: R. Gad-ner, J. Richards, L. Buber (red.), Applying qualitative methods to marketing management research. Palgrave: Macmillan, s. 141-156.
 4. Bernard, H.R. (2000). Social research methods - qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 5. Borys, T. (1980). Elementy teorii jakości. Warszawa: PWN.
 6. Borys, T. (1991). Kwalimetria. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 7. Campbell, D.T., Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait--multimethod matrix. Psychological Bulletin, vol. 56, no. 2, s. 81- 105.
 8. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana - praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.
 9. Collins, R. (1984). Statistics versus words. Sociological theory, vol. 2, s. 329-362.
 10. Creswell, J.W. (2003). Research design - qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 11. Crotty, M. (1998). The foundations of social research - meaning and perspective in the research process. Thousand Oaks: Sage Publications.
 12. Denzin, N.K. (1978). The research act - a theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.
 13. Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. London: Sage Publications.
 14. Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: PWN.
 15. Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory - strategies for qualitative research. New York: Adline Publishing Company.
 16. Grupiński, R. (1981). Opis statystyczny w badaniach prawnoznawczych. Warszawa: PWN.
 17. Kent, R. (1999). Marketing research - measurement, method and application. London: Thomson Learning.
 18. Lamnek, S. (1993). Qualitative sozialforschung band. Munchen-Weinheim: Psychologie Verlags Union.
 19. Lincoln, Y.S., Guba, E.G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. W: Y.S. Lincoln, N.K. Denzin (red.), Handbook of qualitative research (s. 163-188). Thousand Oaks: Sage Publications.
 20. Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych - jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.
 21. Mertens, D.M. (1998). Research methods - integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 22. Morse, J.M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative approaches. Nursing Research, vol. 40, no. 2, s. 120-123.
 23. Murray, T.R. (2003). Blending qualitative and quantitative research methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
 24. Neuman, W.L. (2000). Social research methods - qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon.
 25. Prein, G., Kuckartz, U. (1995). Computers and triangulation - between quality and quantity. W: E. Kelle (red.), Computer - aided qualitative data analysis: theory, methods and practice (s. 152-157). Thousand Oaks: Sage Publications.
 26. Rossman, G.B., Wilson, B.L. (1985). Numbers and words - combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study. Evaluation Review, vol. 9, no. 2, s. 627-643.
 27. Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych - metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.
 28. Steczkowski, J., Zeliaś, A. (1981). Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWE.
 29. Tarka, P., Kaczmarek, M. (2014). Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches. W: A. Takhar, A. Ghorbani (red.), Market research methodologies: qualitative and multi-method approaches. Hershey.
 30. Tashakkori, A., Teddlie, C. (1998). Mixed methodology - combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu