BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Kryzys na rynkach finansowych a rola transakcji zabezpieczających w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Financial Risk Management during the Financial Markets Downturn
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 97-108, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Hedging, Rynki finansowe, Zarządzanie ryzykiem
Financial risk, Hedging, Financial markets, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Zapaść na rynkach finansowych, która zaatakowała sektor finansowy w USA w roku 2008, szybko rozprzestrzeniała się na kraje europejskie i spowodowała, że wiele firm na całym świecie czynnie zaangażowanych w instrumenty pochodne, dłużne czy też kapitałowe w krótkim czasie dotkliwie odczuło skutki zmian ich cen. Zmiany wartości posiadanych aktywów finansowych negatywnie wpłynęły na wynik finansowy i płynność finansową, a w skrajnych przypadkach przyczyniły się do bankructwa. Rodzi się zatem pytanie, czy hedging jako forma zarządzania ryzykiem finansowym spełniać będzie w przyszłości dotychczasową rolę. W artykule poruszony został problem wpływu na wynik finansowy transakcji gospodarczych, których ostateczna wartość uzależniona jest od czynników rynkowych. Omówiono również możliwości, które ma do dyspozycji jednostka gospodarcza, by zabezpieczyć swój wynik finansowy przed nadmierną fluktuacją.(abstrakt oryginalny)

The downturn in the financial markets which burst in the US financial sector in 2008 and spread rapidly to European countries causing many companies worldwide - particularly those highly exposed to derivative, debt and capital instruments - to suffer from dramatic fluctuations in the pricing of those instruments. Changes in the value of their financial assets have adversely affected their financial performance and financial liquidity setting them, in extreme cases, on a path toward bankruptcy. Therefore, the question arises whether, in the future, hedging will continue to perform its role as a valid approach to financial risk management. The paper addresses the impact made on the financial performance of companies by business transactions whose ultimate outcome is conditional on market factors, and discusses the different protections that companies can use to shield their earnings against excessive volatility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzywacz J., Finansowe instrumenty pochodne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
  2. Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy" 1999, nr 3-5.
  3. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
  4. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.
  5. Romanowski J., Doświadczenie przedsiębiorstw działających na rynkach towarowych, "Rynek Terminowy"1999, nr 3-5.
  6. Rudny W., Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2009.
  7. Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
  8. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu