BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figna Anna (Deutsche Bank PBC S.A.; Regionalne Centrum Inwestycyjne w Katowicach)
Tytuł
Banki w Unii Europejskiej w dobie spowolnienia gospodarczego
EU Banks at a Time of Economic Slowdown
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 109-126, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Banki, Fuzje i przejęcia, Rynki finansowe, Kryzys finansowy
Banks, Mergers and acquisitions, Financial markets, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.,
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rynki finansowe odczuły wybuch i przebieg globalnego kryzysu finansowego. W szczególności banki musiały zmierzyć się z nową, trudną sytuacją rynkową. Krajobraz na rynku bankowym zmienił i nadal zmienia swój kształt. Jedne banki zakończyły działalność, znikając z areny finansów międzynarodowych, inne stały się instytucjami państwowymi. Zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym poczynione zostały działania zmierzające do zaostrzenia regulacji bankowych, zwiększenia zaangażowania rządów w działalność banków, a także do wzrostu poziomu ich kapitałów własnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunku zmian w europejskiej bankowości.(abstrakt oryginalny)

Financial markets throughout the world were affected by the eruption and the quick advances of the global financial crisis. Particularly banks have had to cope with new and difficult market conditions. The banking industry landscape has been transforming. Some banks have discontinued operation and vanished from the international finance stage, while some others have become state-owned. At the national as well as international level, steps have been instituted aiming to implement more stringent banking regulations, to increase capacity for government intervention in the activities of banks and to strengthen their equity capital. The paper seeks to identify the trend of change in the European banking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker, The, Top 1000 World Bank, July 1990.
 2. Banker, The, Top 1000 World Bank, July 2000.
 3. Banker, The, Top 1000 World Bank, July 2010.
 4. Commission of the European Communities, 10.12.2007 SEC (2007) 1696 Commission Staff Working Document, European Financial Integration Report, Brussels 2007.
 5. EU Banking Structures, ECB, Frankfurt 2007.
 6. European banking consolidation, PricewaterhouseCoopers, 2006.
 7. Financial Integration in Europe, ECB, Frankfurt 2009.
 8. Mitręga-Niestrój K., Procesy integracyjne na rynku pieniężnym Unii Europejskiej, w: Euro a jednolity europejski rynek finansowy, red. J. Żabińska,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 9. "Monthly Bulletin", ECB, Frankfurt 2008.
 10. Raport roczny, ECB, Frankfurt 2007.
 11. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Finanzkrisen meistern-Wachstumkrafte stärken, Jahresgutachten 2008/2009.
 12. Schildbach J., European banks: The silent (r)evolution, "EU Monitor", nr 54 - Financial Market Special, Deutsche Bank Research, 22.04.2008.
 13. Schildbach J., Globale Bankentrends nach der Krise, "EU Monitor" nr 7, Deutsche Bank Research, 15.06.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu