BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska Alina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zasoby ludzkie i ich rola w funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych
Human Resources And Theirrole In The Functioning Of Stock Exchanges
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 11, s. 23-33, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Giełda papierów wartościowych, Usługi
Human resources, Stock market, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie stanowią kluczowy element każdej organizacji. Dot y- czy to także giełdy papierów wartoś ciowych. Jako cel niniejszego artykułu przyjęto analizę roli zasobów ludzkich w ramach rozwoju i działalności giełd papierów wart o- ściowych. W opracowaniu przedstawiono znaczenie zasobów ludzkich w funkcj o- nowaniu giełdy w ujęciu historycznym. Zaprezentowano także współczesny chara k- ter personelu w oparciu o koncepcję łańcucha usług. $nalizę roli zasobów ludzkich omówiono na przykładzie Deutsche Borse Group (abstrakt oryginalny)

Human resources are a key element of any organization. This also applies to a stock exchange. As the aim of this article is the analysis of the role of human resources in the development and operation o f stock exchanges. The study shows the importance of human resources in the functioning of stock exchanges in historical perspective. It also presents the contemporary nature of the staff based on the co n- cepts of service chain. Analysis of the role of huma n resources is discussed on the Deutsche Borse Group(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. American Securities Exchange Act(Fragment 3.a.1).
 2. Chesini, G.: From Demutualization to Globalisation: New Challenges for Stock Exchanges. "International Review of Business Research Papers" 2007, no. 3 (5).
 3. Corporate report 2014. Deutsche Boerse Group. http://deutscheboerse.com/dbg/dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/12_db_annual_reports/2014/Annual_Report_2014.pdf (data dostępu 25.11.2015 r.)
 4. Di Noia, C.: The Stock-Exchange Industry: Network Effects, Implicit Mergers, And Corporate Governance. "Quaderni Di Finanza, Studi E Ricerche" 1999, no. 33.
 5. Gorczyńska, A.: Organizacja giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2012, nr 8.
 6. Gorham, M.: The long, promising evolution of screen-based trading. "FOCUS, The monthly newsletter of regulated exchanges, with key market figures", 2011, no. 221.
 7. Jarugowa, A., Fijałkowska, J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 8. Kokkoris, I., Olivares-Caminal R.: Lessons from the recent stock exchange merger activity. "Journal of Competition Law and Economics" 2008, vol. 4(3).
 9. Nawrocki, T., Zieliński, M.: Kapitał ludzki w spółkach notowanych na GPW. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2014, nr 2.
 10. Steil, B.: Changes in the Ownership and Governance of Exchanges: Causes and consequences. "Brookings Wharton Papers on Financial Services" 2002.
 11. Stoll, H. R.: Future of Securities Markets: Competition or Consolidation?. "Financial Analysts Journal" 2008, no. 64.
 12. Szwajca, D.: Zasoby marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539,
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538.
 15. UTP - nowy system transakcyjny warszawskiej Giełdy. http://www.gpw.pl/utp.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu