BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularczyk Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza wielkości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce
Analysis of Production the Electricity from Renewable Energy Sources in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 133-142, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energetyka, Rozwój
Renewable energy sources, Energetics, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w ostatnich latach stał się szczególnie ważny w kontekście kluczowych założeń polityki energetycznej kraju. W artykule przeprowadzono analizę dynamiki wielkości produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Oszacowano również prognozy wybranymi metodami tendencji rozwojowej - porównując wyniki i wyciągając wnioski. (abstrakt oryginalny)

The development of renewable energy in Poland in recent years has become particularly important in terms of the key objectives of the national energy policy. In the article the analysis of dynamics of the production of electricity from renewable energy sources has been presented. Predictions by different methods of development trend have been estimated. The results have been compared and conclusions have been drawn. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa 2004.
 2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2007.
 3. Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2008.
 4. Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2009.
 5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2010.
 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2011.
 7. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2012.
 8. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2013.
 9. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2014.
 10. Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa 2015.
 11. Ministerstwo Gospodarki: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z 10 listopada 2009 r., Warszawa 2009 (dostęp: http://www.mg.gov.pl/).
 12. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: wrzesień 2015.
 13. Luderer G. et al.: The role of renewable energy in climate stabilization: results from the EMF27 scenarios. "Climatic Change", April 2014, Vol. 123, Issue 3, pp. 427-441.
 14. Putek-Szeląg E., Gierałtowska U.: Analiza i diagnoza wielkości produkcji energii odnawialnej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.): Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 279, Wrocław 2013.
 15. Radzikowska B. (red.): Metody prognozowania. Zbiór zadań. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 16. Sobolewski. M.: Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Studia BAS, nr 1(21) 2010, s. 267-290 (dostęp: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/ 0/63F9F33E47545665C1257A30003FC795/$File/11_21.pdf).
 17. Szurlej A., Mirowski T., Kamiński J.: Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznej. Rynek Energii, nr 1, 2013.
 18. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 03.04.2015.
 19. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu