BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachura Aneta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
W poszukiwaniu właściwości potencjału społecznego w otwartej innowacji. Wybrane aspekty teoriopoznawcze
In Search of Social Potential Properties in Open Innovation. The Epistemological Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 143-154, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w organizacji, Potencjał przedsiębiorstwa, Zarządzanie
Innovations in organization, Potential of enterprise, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Otwarta innowacja stanowi jedną z koncepcji praktycznej implementacji innowacji w środowisku współczesnych organizacji. Rozwój otwartych, swobodnych i dynamicznych układów sieciowych kształtuje nową perspektywę poznawczą dla potencjału społecznego. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę reorientacji potencjału społecznego w otwartej innowacji. Na tle zaproponowanych kierunków reorientacji podjęto próbę identyfikacji kluczowych właściwości potencjału społecznego organizacji. (abstrakt oryginalny)

The Open Innovation is one of the practical concept of the innovation implementation in an environment of a contemporary organizations. The development of open and dynamic forms of systems network requires a new cognitive perspective for analysis of organizational social potential. The aim of this study is to draw attention to the need of social potential reorientation in the case open innovation paradigm. On the background of the proposed reorientation, the author attempts to identify the directions and key attributes of social potential in organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J.: Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi. "Przegląd Organizacji", nr 2, 2016, s. 21-29.
 2. Czakon W.: Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 217, 2015, s. 9-18.
 3. Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S.: Strategic Management in the Innovation Economy. Strategy Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities. WILEY, Germany 2006, p. 131.
 4. Domański J., Kotarba W., Krupa T.: W pryzmatach zarządzania. "Marketing i Rynek", nr 5, 2014, s. 33-40.
 5. Gassmann O., Enkel E., Chesbrough H.: The future of open innovation. "R&D Management", Vol. 40, No. 3, 2010, pp. 213-221.
 6. Grudzewski W.M., Heiduk I.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "E-mentor", nr 1 (8), 2005, s. 46-50.
 7. Kamińska B.: Zarządzanie talentami jako koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim w MSP. "Marketing i Rynek", nr 3, 2016, s. 305-314.
 8. Manu A.: Disruptive Business: Desire, Innovation and the Re-Design of Business. Gower Publishing, Burlington 2010, p. 15.
 9. Mierzejewska B.: Open innovation - nowe podejście w procesach innowacji. "E-mentor", nr 2(24), 2008, s. 59-68.
 10. Milling P.: Modeling Innovation Processes for Decision Support and Management Simulation. "System Dynamics Review", Vol. 12, No. 3, 1996, pp. 211-234.
 11. Pachura A.: Innovativeness of an Enterprise in the context of Technology Globalisation. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 12, No. 1, 2015, pp. 143-153.
 12. Pachura A.: Środowisko otwartej innowacji a potencjał społeczny przedsiębiorstwa. "Marketing i rynek", nr 3, 2016, s. 691-700.
 13. Sopińska A.: Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse", nr 4/1, 2013, s. 288-302.
 14. Van de Vrande V., Vanhaverbeke W., Gassmann O.: Broadening the scope of open innovation: past research, current state and future directions. "International Journal Technology Management, Vol. 52, No. 3/4, 2010, pp. 221-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu