BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka-Olejnik Ewa (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Tytuł
Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów
Participation of Polish People in Culture in the Light of Current Reports
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 57-75, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka kulturalna
Słowa kluczowe
Kultura, Uczestnictwo w kulturze, Instytucje kultury, Czas wolny
Culture, Participation in culture, Cultural institutions, Leisure time
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując liczne badania i publikacje dotyczące uczestnictwa Polaków w kulturze, możemy dostrzec kilka zasadniczych problemów związanych z opisaniem i zrozumieniem tego zjawiska. Po pierwsze, coraz częściej badacze zwracają uwagę na konieczność odejścia od tradycyjnych definicji, które zarówno kulturę, jak i uczestnictwo ujmują w sposób "wąski", nieprzystający do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych. W tym kontekście pojawiają się pytania związane przede wszystkim z zakresem znaczeniowym pojęć, takich jak kultura czy partycypacja. Po drugie, teoretycy kultury coraz częściej wskazują na nieadekwatność dotychczasowych badań przeprowadzanych cyklicznie między innymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) lub Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w stosunku do współczesnych praktyk i aktywności kulturalnych Polaków. Jak wskazuje Barbara Fatyga, zbieranie danych o kulturze w Polsce tkwi nadal w Galaktyce Gutenberga i koncepcie tzw. kultury wysokiej - a nie we współczesnych teoriach kultury. Po trzecie, zwracając uwagę na przemiany środowiska społeczno-kulturowego, związane z coraz szybszym tempem życia, z rozwojem mediów cyfrowych i pojawieniem się nowych aktywności kulturowych, zarysowuje się potrzeba nie tylko wprowadzenia nowych narzędzi w metodologii badania uczestnictwa w kulturze, ale także postawienia pytań dotyczących tego, kim jest współcześnie człowiek kulturalny i jakie są jego potrzeby, jakie są bariery utrudniające aktywną partycypację w kulturze oraz czy instytucje upowszechniania kultury spełniają potrzeby i oczekiwania Polaków.

The subject matter of the article is to discuss the Polish society participation in a broadly defined contemporary culture. Given the continuing transformation of the cultural environment and current research and analysis, the author proposes a new, broader perspective on the phenomenon of "participation in culture," which requires the redefinition of basic concepts such as participation (defined traditionally as passive participation, or consumption of cultural goods) and culture (moving away from the "narrow definition"). The article attempts to define, based on current reports and studies: the modern "cultured man", what are his needs, expectations, demands to institutions of culture and what are the main barriers that block access to culture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2004.
 2. Fatyga B., Słownik teorii żywej kultury, http://ozkultura.pl/wpis/416Z5.
 3. Fatyga B. i in., Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia?, 2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/Raportedu/edukacja_kult_raport_w.pelna(1).pdf.
 4. GUS, Kultura w 2014 roku, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2014-r-,2,12.html.
 5. Godlewski G., Animacja i antropologia [w:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, G. Godlewski i in. (red.), Warszawa 2002.
 6. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008.
 7. Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997.
 8. Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, W. Kłoskowski (red.), Warszawa 2011.
 9. Komunikat z badań CBOS. Aktywności i doświadczenia Polaków w 2014 roku, 2015, http://www.nck.pl/media/attachments/317186/Aktywno ci i do wiadczenia Polak w w 2014 r..PDF.
 10. Kowalewska A., Uczestnictwo Polaków w kulturze współczesnej [w:] Różnorodność procesów zmian. Transformacja niejedno ma imię, A. Szpociński (red.),Warszawa 2004.
 11. Kukułowicz T., Statystyka kultury w Polsce i Europie, 2015, http://www.nck.pl/me- dia/attachments/313583/Statystyka kultury raport_oWV5leL.pdf.
 12. Makówka M., Funkcje uczestnictwa w kulturze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, nr 742.
 13. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, M. Filiciak i in. (red.), Warszawa 2010.
 14. Praktyki kulturalne Polaków, R. Drozdowski i in. (red.), Toruń 2014.
 15. Raport z raportu o raportach o stanie kultury, https://issuu.com/beczmiana/docs/ raport_o_raportach_notes100.
 16. Różnorodność procesów zmian. Transformacja niejedno ma imię, A. Szpociński (red.),Warszawa 2004.
 17. Skrót z eksploracyjnych badań terenowych i analizy źródeł na potrzeby projektowania portalu kulturadostepna.pl oraz usługi publicznej "Kultura Dostępna", http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150623_KulturaDostepna_BA- DANIA.pdf.
 18. Szlendak T., Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury, "Kultura Współczesna" 2010, nr 4.
 19. Szlendak T., Olechnicki K., Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, nr 2.
 20. Szlendak T., Olechnicki K., Karwacki A. i in., Raport o raportach. Wielowymiarowa wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury, http://raportoraportach.bibel.pl/.
 21. Http://www.kongreskultury.pl/title,Raporty_o_stanie_kultury,pid,135.html.
 22. Http://www.obserwatoriumkultury.pl/kategorie/szukaj-badan.html.
 23. Http://www.cmsiko.pl/resources/files/raporty/7_CMS_2011_ Uczestnictwo_ w_kulturze.pdf.
 24. Http://www.poszerzeniepolakultury.pl/poszerzenie_pola_kultury.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu