BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanimir Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Propozycja uzupełniania brakujących danych w analizie korespondencji
Proposition of Missing Data Implementation in Correspondence Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 37-50, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Analiza korespondencji, Zbieranie danych, Luka informacyjna
Correspondence analysis, Data collection, Information gap
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ten jest kontynuacją pracy złożonej w PN Taksonomia 11, gdzie opisano metody uzupełniania danych o charakterze nominalnym, proponowane w literaturze dotyczącej analizy korespondencji. Celem artykułu jest zaprezentowanie modyfikacji jednego z przedstawionych tam sposobów, który jest bardzo przydatny w analizie wielu zmiennych, z których każda jest opisana więcej niż dwiema kategoriami. Propozycja ta jest oparta na wynikach analizy korespondencji przeprowadzonej dla danych kompletnych, czyli z pominięciem występujących luk. (fragment tekstu)

This article is the continuation of articles series on missing nominal data implementation methods in correspondence analysis (Taxonomy 11). The main purpose of this article is to present proposition of modification one of the data implementation ways, which is very useful in multiple data analysis. The missing data are estimated on the basis of multiway contingency tables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen E.B., Introduction to the Statistical Analysis of Categorical Data, Springer-Verlag, Berlin 1997.
  2. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
  3. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
  4. Greenacre M.J., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
  5. Greenacre M.J., Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
  6. Jobson J.D., Applied Multivariate Data Analysis, vol. II: Categorical and Multivariate Methods, New York, Springer-Verlag 1992.
  7. Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1990.
  8. Sikorski A., Modelowanie zachowań nabywczych - metody analizy wielowymiarowej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumentów, Warszawa 1987.
  9. Stanimir A., Analiza korespondencji a przypadek wystąpienia 'braku danych', "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 11, Wrocław 2004 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu