BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walasik Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Skuteczność prawnych ograniczeń poziomu i struktury długu publicznego w Polsce
The Effectiveness of Institutional Constraints on the Level and Structure of Public Debt in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 199-210, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Rynki finansowe, Papiery wartościowe, Reguły fiskalne
Public debt, Financial markets, Securities, Fiscal rules
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Istotnym elementem funkcjonujących współcześnie rynków finansowych jest rynek skarbowych i municypalnych papierów wartościowych. Skłonność państwa oraz władz lokalnych do finansowania realizacji zadań publicznych w drodze emisji papierów wartościowych podlega szczególnego rodzaju uwarunkowaniom. Przedmiotem opracowania jest identyfikacja ograniczeń wynikających z regulacji prawnych dotyczących poziomu i struktury zadłużenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

Government and municipal bonds represent an important element of today's financial markets. State and local governments' propensity to financing public projects through securities issues is influenced by a number of distinctive factors. The paper seeks to identify restrictions imposed by relevant laws and regulations on the level and structure of debt carried by State Treasury, local governments and other entities in the public finance sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Dz.U. z 2003 r., nr 174, poz. 1689 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu