BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztemberg-Lewandowska Mirosława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Metody określania liczby czynników w eksploracyjnej analizie czynnikowej
Methods of Determining Number of Factors in Exploratory Factor Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 76-85, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Analiza czynnikowa, Analiza danych
Factor analysis, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym problemem w eksploracyjnej analizie czynnikowej jest określenie liczby czynników wspólnych, które wystarczająco wyjaśniają korelację między obserwowalnymi. Istnieje kilka zasad określania liczby czynników głównych, stosowanych w eksploracyjnej analizie czynnikowej. W artykule przedstawiono najważniejsze z nich:
1) kryterium istotności testu statystycznego,
2) kryterium bazujące na wartościach własnych,
3) kryterium połowy,
4) kryterium osypiska (scree plot),
5) kryterium wyjaśnionej wariancji,
6) kryterium heurystyczne.
W opisie każdej z tych metod wskazano jej wady i zalety oraz warunki stosowania. W końcowej części artykułu przedstawione kryteria zobrazowano na przykładzie empirycznym dotyczącym rynku kawy. (fragment tekstu)

The major problem in factor analysis is to determine number of factors, which can adequately explain the observed correlations (or covariances) among the observed variables. There are several major methods of determining number of factors:
• Significance Tests,
• Eigenvalue Specification,
• Scree-Test,
• Criterion of Substantive Importance.
The idea of the article characterised methods of determining number of factors with their advantage and disadvantage, and describes empirical example to apply to coffee market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Crawford I.M., Lomas R.A. (1980), Factor Analysis - a Tool for Data Reduction, "European Journal of Marketing" 1980 vol. 14, nr 7, s. 414-421.
 2. Gatnar E. (1998), Analiza czynnikowa. Teoria i zastosowanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (maszynopis powielony), s. 14-17.
 3. Górniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Kraków, Wydawnictwo Aureus.
 4. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, s. 87-135.
 5. Harman H. (1975), Modem Factor Analysis, The University of Chicago Press.
 6. Jöreskog K. (1967), Some Contributions to Maximum Likelihood Factor Analysis, "Psychometrika" vol. 34, s. 183-202.
 7. Kaiser H.F., Caffrey J. (1965), Alpha Factor Analysis, "Psychometrika" vol. 30, s. 1-14.
 8. Kim J.O., Mueller C.W. (1978a), Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues, Beverly Hills, Sage.
 9. Kim J.O., Mueller C.W. (1978b), Introduction to Factor Analysis. What it is and How to do it, Beverly Hills, Sage, s. 48-49.
 10. Kline P. (1994), An Easy Guide to Factor Analysis, Routledge, London.
 11. McDaniel C., Gates R. (1991), Contemporary Marketing Research, St. Paul, West Publishing Co.
 12. Mynarski S. (1990), Metody badań marketingowych, Warszawa, PWE.
 13. Okóń J. (1960), Analiza czynnikowa w psychologii, Warszawa, PWN.
 14. Sztemberg-Lewandowska M. (1999), Wykorzystanie analizy czynnikowej do pozycjonowania kawy na rynku, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 6., nr 817, s. 131-143.
 15. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Warszawa, PWN, s. 140-149.
 16. Zakrzewska M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Poznań, UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu