BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiecka-Chojnacka Justyna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Czytelnictwo i działania na rzecz jego upowszechniania w Polsce - rola bibliotek publicznych
The Readership and Activities to Promote Reading in Poland - the Role of Public Libraries
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 147-178, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka kulturalna
Słowa kluczowe
Czytelnictwo, Biblioteki, Polityka kulturalna, Edukacja
Readership, Libraries, Cultural policy, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie stanu i uwarunkowań poziomu czytelnictwa w Polsce oraz przedsięwzięć i dylematów związanych z prowadzeniem działań na rzecz jego upowszechniania. Zaprezentowano w nim badania społecznego zasięgu czytelnictwa w Polsce, także na tle międzynarodowym, oraz zagadnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przytoczone dane świadczą o pogłębianiu się kryzysu czytelnictwa. Kwestię jego promowania podjęto w odniesieniu do dobrych praktyk i doświadczeń Szwecji, wybranych historycznych i społecznych uwarunkowań działań na rzecz czytelnictwa w Polsce, znaczenia niosących zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości nowoczesnych technologii. Następnie omówiono zagadnienie współczesnych przemian bibliotek oraz zaprezentowano dane o kondycji bibliotek publicznych i programach na rzecz ich rozwoju. W podsumowaniu starano się uzasadnić, że dla powiększania społecznego zasięgu czytelnictwa - w szczególności dotarcia do społecznych kręgów nieczytających - istotne znaczenie może mieć budowanie i wykorzystywanie potencjału bibliotek, które, zachowując swoje podstawowe zadanie, powinny rozwijać się poprzez budowanie nowych form aktywności, tak aby stać się dla społeczności lokalnych użytecznymi i egalitarnymi instytucjami zaufania publicznego.(fragment tekstu)

The article presents the results of representative surveys on readership conducted in Poland by the National Library and the problems of promoting reading by public institutions. In view of the general decline of reading and its intensity special attention should be paid to the role of public libraries. A new model of public libraries, and their new forms of activity create the potential of promoting reading. There are presented data illustrating the current status and condition of Polish public libraries. The condition of libraries depends on the policy of local government are very diversed. The National Programme for the Development of Reading was adopted by the Council of Ministers of the multiannual program for the years 2016-2020, in order to improve readership in Poland by strengthening the role of public libraries and school as local centers of social life which are the center of access to culture and knowledge.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachórz A. i in., Punkty styczne między kulturą a praktyką (nie) uczestnictwa, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2014.
 2. B. Budyńska, M. Jezierska, G. Lewandowicz-Nosal, G. Walczewska-Klimczak, Raport Biblioteki w 2012 r., http://bibliotekawszkole.edu.pl/biblioteki2012.pdf.
 3. Chymkowski R., Wyłączeni z kultury pisma. Komentarz do badań społecznego zasięgu książki, (badanie z 2010 r.), http://www.bn.org.pl/download/document/ 1297852774.pdf.
 4. Chymkowski R., Koryś I., Dawidowicz-Chymkowska O., Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf.
 5. Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014.
 6. Kultura a kapitał społeczny wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich przez programy Ministerstwa Kultury, 2014, http://www.nck.pl/media/ attachments/313470/MKiDN RK kultura a kapita spo wsi_wersja 2 0.pdf.
 7. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku: wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016.
 8. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Rozwój czytelnictwa w Polsce, Warszawa 2016.
 9. O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, M. Federowicz, S. Ratajski (red.), Polski Komitet do spraw UNESCO i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2015.
 10. Szwecja czyta. Polska czyta, K. Tubylewicz, A. Diduszko-Zyglewicz (red.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 11. Tarkowski A., Bendyk E., Scenariusze przyszłości bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2011.
 12. Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu