BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska-Misiąg Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie kultury w Polsce ze źródeł publicznych
Financing Culture in Poland From Public Sources
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 205-228, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka kulturalna
Słowa kluczowe
Finansowanie kultury, Kultura, Finansowanie kinematografii
Financing of culture, Culture, Film financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zanalizowanie źródeł i skali publicznego finansowania kultury w latach 2005-2014. Nie ma niestety precyzyjnych danych o całkowitych kwotach wydatków publicznych na kulturę do roku 2009. Dopiero dla lat późniejszych znane są dość dokładne szacunki rozmiarów i kierunków publicznego finansowania kultury, pochodzące głównie z obliczeń Najwyższej Izby Kontroli, publikowanych w kolejnych analizach wykonania budżetu państwa.(fragment tekstu)

The article focuses on public expenditures on culture in Poland. It begins with an overview of budgetary and extra-budgetary funding, including state appropriated funds and other public institutions established to support certain culture area, as well as culture institutions. As the aim of the article is to explore the wider aspect of the issue, special attention is given to the expenditures on arts education. Next the author provides an analysis of financing culture in the period 2007-2014, both on central and local level. In final section the Polish public expenditures on culture are compared with European Union corresponding data.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS, Kultura w 2014 r. Tablice, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka- sport/kultura/kultura-w-2014-r-,2,12.html.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 i dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2013 rok, MKiDN, Warszawa 2014.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 i dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2014 rok, MKiDN, Warszawa 2015.
 4. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2005-2014, Rada Ministrów, www.mf.gov.pl.
 5. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 2012, poz. 406, ze zm.
 6. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631, ze zm.
 7. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 2012, poz. 642, ze zm.
 8. Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 2015, poz. 812, ze zm.
 9. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz.U. 2015, poz. 1403.
 10. Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz.U. 2015, poz. 612, ze zm.
 11. Ustawa z 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Dz.U. nr 76, poz. 408.
 12. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, druk sejmowy nr 3449/VII kad.
 13. http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data/database.
 14. https://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
 15. http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 16. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=4&Lg=1&Co=08.2.0.
 17. http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/biblioteki- publiczne-w-liczbach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu